OLMHTCS : Academic programs Student Handbook

help us
 • From: Rosalindcountry flag
  Total Posts: 1
  Wed, 30 Aug 2017 07:18:08 +0800
  Samochody _l_skie, U_ywane Auta Na Sprzeda_ OLX.pl (Dawniej Tablica.pl) _l_skie

  Aby zapewni_ najwy_sz_ jako__ us_ug i wygodne korzystanie z serwisu, u_ywamy informacji zapisanych w przegl_darce za pomoc_ plików cookies (pol.: ciasteczek). Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region samochody osobowe u_ywane volkswagen polo - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  Rozgl_dasz si_ miejskim autem do pracy lub szukasz terenowego SUV-a? Przejrzyj og_oszenia lokalne zamieszczone w kategorii Samochody osobowe, w których znajduj_ si_ pojazdy wielu kable rozruchowe do akumulatora popularnych marek, jak na przyk_ad Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes czy Toyota. W_ród anonsów znale__ mo_na auta u_ywane w dobrych cenach, jak i nowe samochody osobowe.

  Mo_esz obserwowa_ tylko 300 wyszukiwa_ jednocze_nie. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych auto sprzedam szczecin informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomo_ci SMS). Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w_a_ciwych przepisów prawnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie skoda jazda próbna ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region kupowanie u_ywanego samochodu poradnik - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  i ju_ jutro dostaniesz powiadomienie je_eli podobne auto gdziekolwiek si_ u nas pojawi! Ka_de takie powiadomienie zawiera hyperlink do wykasowania malingu, wiec bez obaw nadmiar dobrego - zach_camy seat alhambra u_ywane do skorzystania! Klikaj_c Dodaj powiadomienie_, wyra_asz zgod_ na nasze Zasady korzystania i Polityk_ prywatno_ci oraz zgadzasz si_ na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie porsche u_ywane ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y area samochody toyota avensis u_ywane - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.
 • From: Janicountry flag
  Total Posts: 1
  Mon, 28 Aug 2017 16:41:09 +0800
  Kodiaq Family

  Historia istnienia marki si_ga roku 1859, kiedy to w Pil_nie za_o_one zosta_y zak_ady _kody, które w 1869 roku przej_te zosta_y przez Emila _kod_ od hrabiego Arnosta Waldsteina Pocz_tkowo zajmowano si_ przemys_em metalowym, a nast_pnie zbrojeniowym. Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0 samochody homologacja n1% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie octavia iii laurin klement modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera bohemia motors praca lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  W przypadku zwrotu auta: brak k_opotów z odsprzeda__ (gwarantowana warto__ odkupu samochodu); mo_liwo__ zmiany na nowe (w ramach kolejnej umowy leasingowej); szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI; zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety skoda rapid osi_gi minut; mo_liwo__ skorzystania z Pakietu dla Biznesu.

  _KODA Kredyt Niskich Rat i _KODA Leasing Niskich Rat otrzyma_y. Zadaj nam pytanie, wype_niaj_c poni_szy formularz kontaktowy lub skontaktuj si_ z nami korzystaj_c z numeru infolinii 801 234 234 lub sixty one 6 678 678. Do podró_owania z dzie_mi vw wynajem d_ugoterminowy warto si_ dobrze przygotowa_. Nic dziwnego, _e sylwetka nowej _KODY KODIAQ przyci_ga spojrzenia. Nowy, solidnie skonstruowany SUV z gatunku niezawodnych b_dzie dla Ciebie wiernym towarzyszem codziennych wyzwa_ i wi_kszych, rodzinnych misji.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three lub four lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda rapid 1.2 mpi lpg lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, 4 albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help made a post; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie skoda octavia poland modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda kombi leasing lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: three lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance kwota leasingu; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w 90 minut.
 • From: alvincountry flag
  Total Posts: 1
  Thu, 18 Feb 2016 19:12:53 +0800
  Hi!
post your comment
site visitors

OLMHTCS : Academic programs

Student Handbook

Student HandbookPHILOSOPHY OF EDUCATION

OLMHTCS Education aims for the total human
and Christian formation of the person
towards his union with God.


VISION

An educational institution helping individuals towards
integral growth and maturity in all areas of human and
Christian and Marian Trinitarian Spirituality formation
as servant leaders in the church and in the world.


MISSION

OLMHTCS commits itself to: providing necessary means
to discern and respond to one's vocation;
clarifying and settling one's identity towards
ongoing conversion; systematic and holistic understanding
of the link between faith and life;
developing intellectual competence
with high Christian moral values;
inculcating interior life towards apostolic commitment;
and living Christian discipleship towards renewed evangelization.Chapter 1

THE SEMINARY AND ITS FORMATION PROGRAM


A. BRIEF HISTORY

The Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary in Sitio Langon, Brgy. Cararayan, Naga City was given the permit to operate a 4-Year Classical Liberal Arts Course, major in Philosophy, minor in Religious Education by the Commission on Higher Education (CHED) in May 2009. The following month, it started its operation. Twenty-two (22) seminarians served as pioneers with four priests-formators taking charge of the formation on full time basis. On its third year of operation, it was granted Government Recognition on April 27, 2012.
Prior to this opening, college seminarians were sent to the Holy Rosary Minor Seminary of the Archdiocese of Caceres in Naga City.


B. PROGRAM OF FORMATION

The Society of Our Lady of the Most Holy Trinity (SOLT) Asia-Pacific Region, owner of the Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary (OLMHTCS), has tried to seek new ways in living and bringing about the mission of the SOLT with the inspiration of its founder, Fr.James H. Flanagan to “serve in areas of deepest apostolic needs for the full development of peoples leading them to become disciples.” OLMHTCS has earnestly tried to find fresh alternatives in facilitating and effecting a tertiary education that pursues an education that is religious and missionary- where the student is formed to be truly disciple and instrument as one lives out the baptismal commitment to preach the Kingdom of God on earth. Thus, OLMHTCS commits itself to the realization of the SOLT Vision-Mission-Charism.
OLMHTCS Education aims for the total human and Christian formation of the person towards his union with God.

Vision: OLMHTCS is an educational institution helping individuals towards integral growth and maturity in all areas of human and Christian formation as servant leaders in the Church and in the world.

Mission: Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary commits itself to the following tasks:

1. Providing the necessary means to discern and respond to one's vocation.
2. Clarifying and settling one's identity towards ongoing conversion.
3. Systematic and holistic understanding of the link between faith and life.
4. Developing intellectual competence with high Christian moral values.
5. Inculcating interior life towards apostolic commitment.
6. Living Christian discipleship towards renewed evangelization.

C. SEMINARY STAFF  

1. Rector – As the Chief Executive of OLMHTCS, the Rector has the authority and final responsibility in all matters pertaining to the government of the College Seminary. He plans, organizes, coordinates and controls its overall activities to meet the academic and administrative objectives approved by the Board of Trustees. He is appointed by the Regional Priest Servant of the Asia-Pacific Region. He has term of three years with the option of re-appointment.

2. Dean of Studies – The Dean is the chief administrative and academic officer of the College. Within his/her purview is the entire educational concern of the College including academic programs, faculty and students. He/she is responsible for the curriculum, courses, methods of instructions and the quality and performance of faculty and students. He/she is assisted by the Registrar:

3. Dean of Students –The Dean of Students is responsible for co-curricular programs and for the daily life of the seminarians, especially their conduct as it befits men preparing for the priesthood and as it contributes to a wholesome spirit of the community. He assists the rector in the evaluation of students, and in psychological and counseling services in areas distinct from spiritual direction. Psychological and counseling are to be discerned for the personal and emotional developments of the seminarians.
4. Registrar – The College Registrar plans, organizes, coordinates, directs and controls the activities involving students' registration, transfer, graduation; the maintenance and safekeeping of student and faculty records in addition to complying with requests, inquiries and communication from outside offices or agencies with which the school maintains interactions. The Registrar's office has charge of the official matters and records as regard grades, transcript of records and other confidential records of students and faculty.

5. Librarian – The Librarian is responsible for the proper development of a balanced collection of books, periodicals and related materials. He/she should have acquired a professional degree in Library Science and should administer the library according to norms of the profession and the respective accrediting and educational agencies.

6. Procurator – The Procurator is responsible for the financial and physical aspects of the Seminary. He supervises non-academic personnel and strives for an efficient management of property and services.

7. Guidance Counselor – The Guidance Counselor executes the Guidance and Counseling services of the College. He/she renders services for self-direction and self-help of the students either in individual or group counseling; remedial and enrichment counseling, career or vocational guidance and other related guidance services.

8. Pastoral Director or Prefect of Apostolate (for the Interns) – He bears the responsibility of organizing and coordinating the various apostolates to be undertaken by the seminarians.

9. Sports Director (for the Interns) – He coordinates all the recreation and sports activities of the Seminary. He procures and takes care of all the necessary sports facilities and equipment.

10. Spiritual Director (for the Interns) – He serves as coordinator who, in cooperation with the faculty and other spiritual directors, will give unity and direction to the program of spiritual development of the community. This program will consist of spiritual exercises, liturgy, conferences, retreats, recollections, personal colloquia, etc.   Since spiritual direction takes place in the internal forum, the relationship of seminarians to their spiritual director is a privileged and confidential one.
Chapter II

ACADEMICS

I. THE STUDENTS

The students are the clients of the educational ministry of OLMHTCS. They are the principal agents of their own development with the administration, faculty and staff as facilitators of this development.

The Student Body of OLMHTCS College is composed of the following:

1. Matriculated resident seminarians: (SOLT Interns) who have been duly screened and accepted to formation by the SOLT Vocation Office;

2. Matriculated non-resident seminarians: (Religious Congregation/Society/Dioceses – Extern-Seminarians or Sisters) who have been duly recommended by their respective Vocation Offices and have passed the OLMHTCS Admission Test;

3. Matriculated, non-seminarians: (Extern, non-seminarians) who have duly recommended by their respective parish priests and have passed the OLMHTCS Admission Test; former seminarians who have been duly recommended by their formators and by at least three members of the faculty for their re-admission.

      The Student Body is represented by a Student Council, the students' highest governing body and official liaison before the School Administration and the faculty.
  
      The students shall abide with the College Policies and Regulations stipulated in this Handbook in order to enjoy continued membership in the Student Body of OLMHTCS.II. ADMISSION POLICY

The basic requirements for eligibility for admission of a student and/or seminarian to Our Lady of the Most Holy Trinity College are as follows:

For new students and/or seminarians:

• Graduates from a secondary level program recognized by the Department of Education (DepEd)
• College transferees with the prescribed credentials from the college, seminary or university last attended.

For old students and/or seminarians:

• Admission for old students and/or seminarians is governed by the rules and regulations set by the College;
• Except in cases of academic delinquency, violation of college-seminary-rules and regulations, old students may be admitted for enrolment and is qualified to stay  for the entire period in which he is expected to complete his course of study.

III. ADMISSION REQUIREMENTS AND CREDENTIALS

For new students and/or seminarians:
1. For High School Graduate: Graduation from a secondary level program recognized by the DepEd with corresponding credentials:
a. Form 138 and 137-A
b. NSAT Certificate of qualification (until this is necessary)
c. OLMHTCS Entrance Examinations
d. OLMHTCS Vocation Testing (for SOLT seminarians)
e. Other requirements:
• Live Birth Certificate
• Baptismal Certificate
• Confirmation Certificate
• Medical Health Certificate
• Marriage Certificate of parents
• Certificate of Good Moral Character
• 2 recent photos (2x2)

2. For College Transferees: Transfer credentials from the last college, seminary or university attended:
a. Official Transcript of Records
b. Certificate True Copy of Grades
c. Honorable Dismissal
d. OLMHTCS Entrance Examinations
e. OLMHTCS Vocation Testing (for SOLT seminarians)
f. Interview with the Dean and/or Rector of OLMHTCS
g. Other requirements: (for SOLT seminarians)
• Live Birth Certificate
• Baptismal Certificate
• Confirmation Certificate
• Medical Health Certificate
• Marriage Certificate of Parents
• 2 recent photos (2x2)

IV. ADMISSION PROCEDURE
As a general principle, a student is deemed officially enrolled after he has submitted his appropriate admission or transfer credentials, has made an initial payment of his school fees which has been accepted by the school and has been authorized to attend classes in the school. However, the standards, requirements and regulations admission set by the OLMHTCS must be observed.
1. Any applicant who has satisfactorily completed the admission requirements and credentials shall be submitted to the College.

2. Any student enrolled   who has satisfactorily complied with the standards, requirements and regulations set by the OLMHTCS shall be admitted to the College.

3. The enrolment of students shall be conducted during the registration days indicated on the approval OLMHTCS calendar.

4. Aside from the specified registration period, a student may enroll in accordance with reasonable rules of the OLMHTCS for late enrolment but which in no case shall exceed two weeks period above-mentioned, no further enrolment will be allowed.

RULES FOR REGISTRATION
New Students:
1. Secure a registration form from the office of the registrar and fill up the necessary information, including the class code, schedule, load and unit.

2. Proceed to the office of the Dean and the Rector for approval of academic loads.

3. Upon approval, proceed to the accounting office for payment of tuition charges and other school fees.

4. Return the registration form to the registrar's office for final validation and issuance of class cards.
Old Students:
1. Secure a clearance form from the cashier's office. The clearance form must be duly signed by the following offices:
• Office of the Procurator – college financial administrator
• Office of the Librarian – chief librarian
• Office of Student Council – incumbent president
• Office of the Registrar – registrar
• Office of the Dean
• Office of the Rector (for SOLT seminarians)

2. Submit the clearance form to the office of the registrar and secure a copy of the registration form. Fill up the necessary information including class code, schedule and units.
3. Proceed to the Office of the Dean and the Rector for approval of academic loads.
4. Upon approval, proceed to the accounting office for payment of tuition charges and other school fees.
5. Return the registration form to the registrar's office for final validation and issuance of class cards.


SUBJECT LOAD AND SEQUENCE
1. As a general rule, the subject load and the sequence of subjects of each undergraduate student shall be in accordance with the approved curriculum of each program or course of study.
2. A student and/or seminarian must first discuss his academic program with the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern). No student and/or seminarian shall be allowed to carry more than the regular load for the present semester without the prior approval of the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern).
3. Reasonable exemptions may be permitted in individual cases taking into account the best interest of the student and/or seminarian (with-out prejudice to his formation) and the objectives of the educational system.
4. School administrators are advised to carefully evaluate the records and compute the unit loads of graduating students to ensure that they complete the course with the proposed load.
5. A graduating student may be permitted, upon the discretion of the school administration, an additional subject load of not more than six (6) academic units in excess of the normal load specified by the school year or term.

ADVANCED SUBJECTS AND BACK SUBJECTS
1. As a general rule, a student shall not be permitted to take any advanced subject until he has satisfactorily passed the prerequisite subject(s). Prerequisite subjects are those which must be completed to qualify the student for enrolment in subsequent and (usually related) subjects.
2. A student and/or seminarian must first discuss his academic program with the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern). No student and/ or seminarian shall be allowed to take advanced subject(s) without prior approval of the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern).
3. A student and/or seminarian may enroll in no more than two subjects during the summer, either for the purpose of making up for subject previously failed, or for earning advanced credits in other subjects.
4. A graduating student at the end of the school term may be allowed to simultaneously enroll in prerequisite and advanced classes with the prior written approval from the Dean and the Rector (for OLMHTCS intern).
CROSS-ENROLMENT
1. In general, cross-enrolment is discouraged. However, for valid reasons as determined by and with the prior written authority of the school he is regularly enrolled in a student and/ or seminarian may be permitted to cross-enroll in another school for up to the normal subject load for that particular term.
2. Cross-enrolment is allowed when the desired subjects are not offered at OLMHTCS during the term of the requesting student's enrolment;
3. Cross-enrolment is allowed when the subjects are offered, but their schedules conflict with the requesting student's other classes;
4. Cross-enrolment is allowed when the student intends to spend the school term in his home province or region and wishes to enroll in subjects while there;
5. As a matter of policy, student and/ or seminarian must first discuss his academic program with the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern) and the Rector (for OLMTCHS seminarian). No student and/ or seminarian shall be allowed to cross-enroll without the prior approval of the Dean (for OLMHTCS seminarian and extern) and the Rector (for OLMHTCS seminarian).
6. Subjects in the General Education Program may be taken outside with due consideration to the provisions on cross-enrolment. However, major and minor subjects must be enrolled in and taken at OLMHTCS.
GRADING SYSTEM AND GRADE COMPLETION
1. A student must have at least the point average of 85% (2.00) in all subjects taken during the previous semester in order to be retained in OLMHTCS college and/ or to pursue his major field;
2. In special cases, those who obtained a point average of below 85% but not lower than 82% may be readmitted on probation under other conditions or factors. He/She must be favorably recommended by at least three members of the faculty; and/ or by the formation team in the case of seminarians.
3. All “Incomplete” grades shall be removed or completed within a year. After this period, the “Incomplete” grade automatically becomes a “Failure”.
Grade Description Grade Numeric
Excellent 97-100 1.00
Superior 94-96 1.25
Very Good 91-93 1.50
Good 88-90 1.75
Average 85-87 2.00
Below Average 82-84 2.25
Satisfactory 79-81 2.50
Fair 76-78 2.75
Passing 75 3.00
Incomplete Inc 4.00
Failed Below 75 5.00
Dropped Drp
Failed due to Withdrawal FW
Failed due to Absences FA
No Final Examination NFE
CLASS ATTENDANCE

1. Students are expected to be punctual and regular in class attendance.
2. A student is automatically dropped from a 3-unit subject if he/she incurs three hours of unexcused and six hours of (albeit) excused absences.
3. A student is also considered absent for every three times that he/she comes late to class. A student is considered late if he/she comes ten (10) minutes after the class has been convened. In other case, the professor has the discretion to admit him/her in class or not.
4. No student may be re-admitted to class without an excuse or explanatory slip signed by the Dean.
5. If for some unexplained reasons, a professor does not come fifteen (15) minutes after the appointed time, the students may leave the classroom and devote the remaining time for personal study in the library.
6. Students are required to attend classes with the prescribed uniform.

MISCELLANEOUS REGULATIONS

1. EXAMINATIONS

1. To measure the progress of the students in their studies, three main examinations will be held during the semester, namely: preliminary, midterm, and final examinations. Only those students with permit slips issued by the Financial Administrator may be allowed to take the examinations.
2. Students who, for one reason or another, are not able to take the examinations at the appointed schedule, should make arrangements with the Dean's office for special examination. Just the same, special examinations may be given only upon presentation of a permit issued by the Financial Administrator
3. Professors are required to administer the examinations themselves, but should they be prevented, from doing so, due to some urgent reason, the Dean should be duly informed so that the services of a proctor could be arranged.
4. Final examination test booklets or test papers should be submitted to the office together with the grading sheets. Test papers or quizzes and other examinations, term papers etc., should be given back to the students so that they could see for themselves the bases for their grades.

1.1 All students who are in their second year of philosophical studies shall take the Oral Comprehensive Examination in Religious Education, as a requirement to continue in their philosophical studies.
1.2 All students who are their last year of philosophical studies shall take the Oral Comprehensive Examination in Philosophy, as a requirement for graduation and promotion to theological studies.
1.3 The conduct of oral comprehensive examinations in religious education and philosophy shall be governed by existing particular guidelines provided for them.
1.4 All students who are in their last year in philosophical studies shall write a thesis on a philosophical theme and to present and defend it publicly, as a requirement for graduation and promotion to theological studies.

SUBJECT FAILURES

1. A student and/ or seminarian incurring failure in any one subject (3 units) under the General Education Program shall be admitted under probation. One must enroll in the subject again, either during summer or in a succeeding school year. This applies for both seminarians and students.
2. A student and/ or seminarian incurring a failure in two subjects (6 units) under the General Education Program shall be refused admission in the OLMHTCS.
3. A student and/ or seminarian incurring failure in any one subject (3units) under the Professional Education Program shall be admitted under probation. One must enroll in the subject again in the succeeding school year.
4. A student and/ or seminarian incurring failure in any two subjects (6 units) under the Professional Education Program shall be refused admission in the OLMHTCS.

DISCIPLINARY ACTIONS

1. Students enrolled at OLMHTCS are bound to abide by and comply with all rules and regulations, administrative and academic policies of the institution. Students who are found wanting in the observance of the rules, regulations and policies, as well as failure to satisfy the academic standard the school sets shall be subject to commensurate disciplinary action, to be decided by the Administrative Councils.
2. Seminarians of OLMHTCS and other congregations who were originally accepted by their respective Vocations Office as candidates to the order/congregation/society/diocese and were later dismissed or asked to leave the formation programs due to academic/disciplinary reasons shall not be readmitted to the college even if he is a candidate for graduation.

3. Students enrolled at OLMHTCS may be suspended or even dismissed from the College in cases of grave violation of rules and regulations. However, the students involved shall be accorded the following due process:
• The students shall be informed in writing of the nature and cause of any accusation against them;
• They shall have the right to answer the charge against them (with corroborating evidence), with the assistance of counsel, if desired;
• The students shall be notified of the decision in writing by the proper tribunal

4. Grounds for Disciplinary suspension:
a. First offense of cheating Failed grade/Suspension
in class work or Examination.
b. Minor vandalism – damaging or Pay for damages/Suspension
defacing of school property
c. Erasing, changing, distorting Written public apology/Suspension
official bulletin or board notices
and other postings.
d. Habitual, chronic tardiness and Put on probation/Suspension
absences in class.
e. First offense of serious Put on probation/Suspension
fistfights or of using language
intended to provoke serious
quarrels.
f. Bringing, distributing or exhibiting Confiscation/Suspension
pornographic literatures and
pictures.
g. Deliberate refusal to deliver official Suspension
messages and communication
to parents or guardians.
h. Sexual harassment. Suspension
i. Other violations determined by Suspension
the authorities concerned.


Grounds for Dismissal – either exclusion or expulsion
a. Second offense of cheating in Failed grade Exclusion
class work or examination.
b. Major offense of vandalism Pay for damages/Exclusion
- damaging or defacing of
school property.
c. Stealing of OLMHTCS Return or replace/Exclusion
properties; including violation of said property
library rules and regulations
pertaining to circulation of books.
d. Second offense of serious fistfights; Expulsion
assaulting a teacher; beating up
another student.
e. Forging of signatures of parents, Admission of guilt in writing Expulsion
teachers/school personnel and
tampering of school records;
securing or using forged school
records, forms and documents.
f. Mere possession, threatening Confiscation/Expulsion
or fighting with deadly weapon;
hooliganism.
g. Taking or mere possession of any Expulsion
dope or entering the campus under
the influence of alcoholic beverages;
drug dependency and drunkenness.
h. Preventing or threatening any Expulsion
student or school personnel from
entering the school premises or
attending classes or discharging
their duties.
i. Serious insubordination or Expulsion
disrespect towards any member
of the administration and
academic staff, as well as service
personnel.
j. Instigating or leading Expulsion
disturbance or similar
concerted activities resulting in
the stoppage of classes.
k. Gross misconduct, dishonesty Expulsion
and Immorality.
l. Any offense which is a cause Expulsion
for second suspension; repeated
disregard to regulations even after
conferences with parents, or
guardians; other serious violations
determined by the authorities concerned.

TRANSFER OF RECORD

1. A student who applied for and is eligible to transfer shall be issued the appropriate transfer credentials provided he/she has no unsettled obligations. However, transcripts may be withheld if the student has not met his/her financial obligation or has other cases pending.
2. Ordinarily, two weeks are required for the issuance of a transcript. All requests for transcripts should be made in writing (OLMHTCS Form). No request over the telephone is honored.
3. A fee charged for the request of temporary and/ or official transcript of records.

  PROCEDURE

1. File the form requesting for Official transcript of Record.
2. Secure clearance from the:
• Office of the Librarian
• Office of the Procurator
• Office of the Student Affairs
• Office of the Registrar
• Office of the Dean
• Office of the Rector (for OLMHTCS seminarians)
3. Proceed to the accounting office for payment upon completion of form.
4. Submit the form to the registrar and wait for issuance of Official Transcript of Record

TUITION CHARGES AND SCHOOL FEES

1. A student who transfer or otherwise withdraws in writing, within two weeks after the beginning of classes and who has already paid the pertinent tuition and other school fees in full or for any length longer than one month may be charged ten percent of the total amount due for the term if he/she withdraws within the first week of classes or twenty percent if within the second week of classes, regardless of whether or not he/she has actually attended classes.

2. A student may be charged all the school fees in full if he/she withdraws anytime after the second week of classes. (This refund program presumes full payment at the time of registration).

Before the start of classes:
• Within the first week of classes – 90% of total tuition and school fees
• Within the second week of classes – 80% of total tuition and school fees
• Refunds will not be made after the second week of classes

V. ACADEMIC CURRICULUM

a. Philosophy Subjects:
Ph 1 Intro. to Philosophy 3 units
Ph 2 Logic 3 units
Ph 3 Philosophy of Man 3 units
Ph 4 Ancient and Medieval Philosophy 3 units
Ph 5 Metaphysics 3 units
Ph 6 Modern and Contemporary Philosophy 3 units
Ph 7 General Ethics 3 units
Ph 8 Epistemology 3 units
Ph 9 Philosophy of Science & Technology 3 units
Ph 10 Special Ethics 3 units
Ph 11 Philosophy of Religion 3 units
Ph 12 Oriental Philosophy 3 units
Ph 13 Social and Political Philosophy 3 units
Ph 14 Theodicy 3 units
Ph 15 Indigenous Philosophy 3 units
Ph 16 Phenomenology and Existentialism 3 units
Ph 17 Christian Philosophy 3 units
51 units
b. Religious Education Subjects:
RE 1 Christian Doctrine 1 3 units
RE 2 Christian Doctrine 1l 3 units
RE 3 Introduction to Sacred Scripture 3 units
RE 4 Introduction to Liturgy & Application 3 units
RE 5 Living the Christian Faith 3 units
RE 6 Ecclesiology and Apologetics 3 units
RE 7 Social Teachings of the Church 3 units
21 units
c. Languages:
English 13 units
Filipino 9 units
Latin 6 units
28 units
d. Humanities and Other Sciences:
Mathematics 6 units
Natural Sciences 6 units
Humanities 6 units
Social Sciences 12 units
Literature 6 units
P.E 8 units
NSTP 6 units
CHED Mandated Subjects 6 units
Electives 3 units
59 units
e. Courses determined by the Seminary 8 units

VI. OTHER REQUIREMENTS FOR PROMOTION AND GRADUATION
1. In the second year; the student must satisfactorily pass the ORAL COMPREHENSIVE EXAMINATION IN RELIGIOUS EDUCATION in order to continue his studies in this institution.
2. In the last year of philosophical studies, the student must satisfactorily pass the ORAL COMPREHENSIVE EXAM.IN PHILOSOPHY in order to be recommended for further theological studies.
3. As a requirement for the course and promotion to theological studies, a candidate for graduation should make present and defend publicly a THESIS on a philosophical theme.

VII. Dean's Honors Lists

1. The Dean's Honors Lists recognize superior scholastic achievement. To qualify for the Dean's Honors Lists, students should:

1.1 carry a minimum course load of 12 academic units;
1.2 not have a grade below 85 in any academic course; not have a failure in any course including NSTP, Music and PE and any zero-credit course;
1.3 not have been found guilty of cheating or academic dishonesty, as provided for in the Student Handbook within the semester; and
1.4 have a general point average (GPA) of at least 88 as indicated below:

First Honors General Average is 92 or higher
Second Honors General Average is 90 or higher
Third Honors General Average is 88 or higher

2. Students who qualify for the Dean's First, Second, and Third Honors Lists are entitled to receive the OLMHTCS Medallion and Certificate from the Dean's Office. Students who are included in the Dean's Honors Lists for the entire school year are recognized during the annual Academic Recognition Day held at the end of the school year.
3. Any request for interpretation or clarification of rules about honors and academic awards should be forwarded to the Chair of the Honors and Awards Committee.

VIII. GRADUATION HONORS AND SPECIAL AWARDS

1. Summa Cum Laude is awarded to the student who obtains a general average of at least 1.25 and completes four uninterrupted years of studies in Philosophy without obtaining a final grade below 1.5 in any subject.
2. Magna Cum Laude is awarded to the student who obtains a general average of at least 1.5 and completes four uninterrupted years of studies in Philosophy without obtaining a final grade below 1.75 in any subject.
3. Cum Laude is awarded to the student who obtains a general average of at least 1.75 and completes four uninterrupted years of studies in Philosophy without obtaining a final grade below 2.0 in any subject.
4. Rector's Award for Excellence in Philosophy is awarded to the student who obtains the three highest rating computed from the grade in the oral comprehensive examination, the grade in the thesis defense and the average grade in all Philosophy subjects, without obtaining a final grade below 2.25 in any Philosophy subject.
5. Regional Priest Servant's Award for Academic Excellence is awarded to the student who completes, four years of studies in Philosophy and obtains the highest general average in all the subjects with no grade below 2.25 in any subject.
6. Excellence in Oral Comprehensive Examination is awarded to the student who obtains the highest rating in the oral comprehensive examinations in Religious Education and Philosophy.
7. Excellence in Thesis Defense is awarded to the student who obtains the highest rating in the public defense of thesis in Philosophy.
8. Service Award is awarded to the student who obtains the highest vote from both the student body and seminary Fathers for his exemplary service to the community.

References:

SOLT Formation Handbook, 2011
SOLT Constitution
Program of Priestly Formation, NCCB 1992
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 1972
The Updated Philippine Program of Priestly Formation, 2006
OLMHTCS Hymn
Sem. Michael John Reyes

As we search the love of wisdom,
We embrace the virtue of faith.
Let the spirit of your Son abides
And your examples be our light.

In the midst of life's difficulties
Protect us oh loving Mary
Unite us all as one family
In the bosom of the Trinity.

Refrain:
Oh most humble Mary
Our Lady of the Trinity
Let your fiat be our guide
As we walk in the alleys of life.

As we sing this hymn of praise and glory
We honor the Blessed Trinity
Be with us in our journey
And help us see God's mystery.
(Refrain)

Ending:
Let your fiat be our guide
As we walk in the alleys of life.