Home of Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary And SOLT LAY Community - Asia-Pacific Region

help us
site visitors
We are glad to hear anything from you.
Name: * required
E-Mail: * required
 
Verification:
Verification Code
Verification Code.

 • From: Rosalindcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 30 Aug 2017 07:18:08 +0800
  Samochody _l_skie, U_ywane Auta Na Sprzeda_ OLX.pl (Dawniej Tablica.pl) _l_skie

  Aby zapewni_ najwy_sz_ jako__ us_ug i wygodne korzystanie z serwisu, u_ywamy informacji zapisanych w przegl_darce za pomoc_ plików cookies (pol.: ciasteczek). Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region samochody osobowe u_ywane volkswagen polo - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  Rozgl_dasz si_ miejskim autem do pracy lub szukasz terenowego SUV-a? Przejrzyj og_oszenia lokalne zamieszczone w kategorii Samochody osobowe, w których znajduj_ si_ pojazdy wielu kable rozruchowe do akumulatora popularnych marek, jak na przyk_ad Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes czy Toyota. W_ród anonsów znale__ mo_na auta u_ywane w dobrych cenach, jak i nowe samochody osobowe.

  Mo_esz obserwowa_ tylko 300 wyszukiwa_ jednocze_nie. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych auto sprzedam szczecin informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomo_ci SMS). Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w_a_ciwych przepisów prawnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie skoda jazda próbna ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region kupowanie u_ywanego samochodu poradnik - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  i ju_ jutro dostaniesz powiadomienie je_eli podobne auto gdziekolwiek si_ u nas pojawi! Ka_de takie powiadomienie zawiera hyperlink do wykasowania malingu, wiec bez obaw nadmiar dobrego - zach_camy seat alhambra u_ywane do skorzystania! Klikaj_c Dodaj powiadomienie_, wyra_asz zgod_ na nasze Zasady korzystania i Polityk_ prywatno_ci oraz zgadzasz si_ na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie porsche u_ywane ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y area samochody toyota avensis u_ywane - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.
 • From: Janicountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 28 Aug 2017 16:41:09 +0800
  Kodiaq Family

  Historia istnienia marki si_ga roku 1859, kiedy to w Pil_nie za_o_one zosta_y zak_ady _kody, które w 1869 roku przej_te zosta_y przez Emila _kod_ od hrabiego Arnosta Waldsteina Pocz_tkowo zajmowano si_ przemys_em metalowym, a nast_pnie zbrojeniowym. Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0 samochody homologacja n1% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie octavia iii laurin klement modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera bohemia motors praca lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  W przypadku zwrotu auta: brak k_opotów z odsprzeda__ (gwarantowana warto__ odkupu samochodu); mo_liwo__ zmiany na nowe (w ramach kolejnej umowy leasingowej); szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI; zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety skoda rapid osi_gi minut; mo_liwo__ skorzystania z Pakietu dla Biznesu.

  _KODA Kredyt Niskich Rat i _KODA Leasing Niskich Rat otrzyma_y. Zadaj nam pytanie, wype_niaj_c poni_szy formularz kontaktowy lub skontaktuj si_ z nami korzystaj_c z numeru infolinii 801 234 234 lub sixty one 6 678 678. Do podró_owania z dzie_mi vw wynajem d_ugoterminowy warto si_ dobrze przygotowa_. Nic dziwnego, _e sylwetka nowej _KODY KODIAQ przyci_ga spojrzenia. Nowy, solidnie skonstruowany SUV z gatunku niezawodnych b_dzie dla Ciebie wiernym towarzyszem codziennych wyzwa_ i wi_kszych, rodzinnych misji.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three lub four lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda rapid 1.2 mpi lpg lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, 4 albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help made a post; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie skoda octavia poland modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda kombi leasing lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: three lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance kwota leasingu; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w 90 minut.
 • From: markcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 24 Jul 2016 15:48:03 +0800
 • From: alvincountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 18 Feb 2016 19:12:53 +0800
  Hi!
 • From: claudia O.country flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 29 Jul 2015 02:01:39 +0800
  Praying that you will come to evangelize Honduras.
 • From: Pay Noel, SOLTcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 26 Jan 2015 17:15:19 +0800
  Pay Nald, I can't view your photos. There may be problem/s in your main navigation menu. Please let me know if it's working fine. I'm actually needing information and photos for our website. Salamat po!
 • From: Jose Gabriel A. LLamzoncountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 08 Jun 2014 21:00:27 +0800
  Hi Fr. Roger Abalon, & Fr. Dan Abalon, kumusta na po kayo? Saan na po ang next assignment po ng SOLT after po dito sa Holy Cross.......

  Gabs LLamzon
 • From: Hendrixcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 26 Sep 2013 09:59:40 +0800
  Good day! I was wondering if you had any former seminarian namely Jerold Bermas?  
 • From: fhemcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 16 Oct 2012 13:04:56 +0800
 • From: herbiecountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 13 Aug 2012 10:34:08 +0800
 • From: almacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 10 Mar 2012 23:05:15 +0800
 • From: paychoisoltcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 26 Jan 2012 16:47:02 +0800
  wow, at least our site is getting better now because of you, our great and wonderful SOLT seminarians!
 • From: Rafacountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Wed, 25 Jan 2012 23:57:45 +0800
  Please join us to pray for the good health of Fr. Roner Mazo, SOLT and all the sick members of the community. thank you
 • From: Pi_Naldcountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Mon, 23 Jan 2012 19:23:39 +0800
  thanks Kerry for posting those websites! God bless!
 • From: LARScountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 14 Jan 2012 07:54:41 +0800

  'maogmang aldaw nin pagkamundag' para ki padre dan, andy, saka rogelio
  kasali na man an iba pang nag-celebrar ngonian na enero 2012
 • From: Kerrycountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 02 Jan 2012 03:40:41 +0800
  Hi, I just want to inform you, there are free saints' books available here:

  Saints' Books
  http://www.saintsbooks.net/

  Free Catholic Books
  http://catholic-books.blogspot.com/

  Saints' Quotes
  http://www.saintsquotes.net/

  Books written by St Alphonsus Liguori, St Faustina, St John of the Cross, Sacred Music from the Vatican, and others.

  They are in the public domain, so feel free to share them, or even publish them for the good of souls.
  Merry Christmas!  

 • From: vicky borrescountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 03 Oct 2011 09:15:28 +0800
  would it be possible to get a copy of Archbishop Legazpi lecture on "Revisiting PCP II" given last February 9, 2011?

  Thanks.  Vicky Borres
 • From: mp mesecountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 18 Aug 2011 01:50:10 +0800
  I highly recommend church laity and seminarians & authority figures read author Jason Berry's book "RENDER UNTO ROME"...which discloses the involvment of the church hierarchy and subsequent cover-up as well as scheming to sell off profitable American church parishes for
  the enrichment of Vatican & diocese coffers.  Transparency is in order!
 • From: owencountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Sun, 01 May 2011 23:07:09 +0800
  I miss my seminary days...I miss the community...I miss everything in the seminary...I pray that God will continue to bless the society and send more laborers in his vineyard. God bless po!
 • From: Sherwincountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 10 Mar 2011 13:12:18 +0800
  to my "first love" community, my warmest greeting to all of you! maraming salamat kay Our Lady's Community hinding hindi kita malilimutan..God Bless you all!
 • From: Julius Quintanarcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 03 Feb 2011 20:42:45 +0800
  To all the members of the SOLT Community, may the Holy Spirit continue to guide you as you continue to heed God's call to Holiness and to give unconditional care to the needy.
  More Power!
 • From: jane bulaocountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 19 Jan 2011 13:49:30 +0800
  hello po sa lahat ng solt members....
  To: pay nomer and pay dulci... happy happy po saindo.. logod padagos kamong bendisyonan nin mahal na dios...
 • From: Michael Rizziocountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 15 Jan 2011 23:35:03 +0800
  Thanks for all the great news from our Filipino brothers and sisters in SOLT.

  God bless you this year!

  From the American Region Lay Office
 • From: marissa bonaguacountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Wed, 24 Nov 2010 10:42:00 +0800
  happy birthday po pay noel..wish u all the best...GOD BLESS PO...
 • From: Lily Condescountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 10 Nov 2010 19:26:01 +0800
  happy happy bday po pay ave!!!...more bdays and blessings to come...im so greatful of being a  part of the SOLT community...thanks po!
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 10 Nov 2010 05:41:17 +0800
  hello po gabos...!! to bro bert.. happy happy bday...  i wish you all the best... may the holy trinity bles and guide you always...TO: PAY AVE.. KUYA HAPPY HAPPY BDAY PO...!! MAY THE LORD KEEP U SAFE AND MAY YOU HAVE ALWAYS A GOOD HEALTH..  I WISH YOU ALL THE BEST.. KEEP ON SMILLING PADRE... HEHEHE...>3
 • From: Danny and Tes de la Torrecountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 09 Nov 2010 09:44:22 +0800
  HAPPY, HAPPY BIRTHDAY FATHER AVE !

  Maythe Lord bless you today in a special way and your life be full of God's great gifts, abundant joy and be heaven's pride.  May you remain to be an inspiration to your flock.

 • From: marissa bonaguacountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Mon, 08 Nov 2010 12:35:59 +0800
  hello po marhay n aldaw po sa gabos....n SOLT...pay art,pay vlad,pay dan,pay oliv,pay edz...musta po... i miss the SOLT community in BONGA...
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 06 Nov 2010 21:30:08 +0800
  hello po sa gabos mga....pay rudy happy happy bday po....saen kana po tabi nganion naka asign.... wish you all the best po...
 • From: Mae Tejada Molinacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 28 Oct 2010 20:27:47 +0800
 • From: agustin sopangcocountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 14 Oct 2010 19:01:46 +0800
  hello...
 • From: hazel belgicacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 07 Oct 2010 15:41:17 +0800
  hi,,muzta n nzan ron.?ai Father Ronnie pla,,hehe,,oi d aq makapniwla ky ronnel nd ,mike..aztig ahh,,my Father n s batch t,,hehe..miz q n kmu pti mga classm8s ntn..Godless nd pray q kayo s career nyo,,sna mgsuceed po kau,,go lng..
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 08 Sep 2010 14:19:15 +0800
  .... To brother vincent bro. albert at saisa pang brother... congrats sainyong tatlo...to Seminarian manny marigondon.. happy happy birthday tugang... i wish for you d best...good luck sa saimong pag adal... may the holy trnity bless and guide you always...
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 07 Sep 2010 05:53:22 +0800
  kumusta po sa gabos.....to FR.peter.... happy happy birthday pay may you have more bdays in life,good health and blessings... stay what you are...always stay humble.... may the holy trinity bless and guide you always...once again happy birthday my friend....
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 02 Sep 2010 20:47:32 +0800
  ... kumusta po s agabos dyan.... happy hapy bday bro. ronnel... may you have more bdays to come...
 • From: ndmcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Sat, 21 Aug 2010 03:06:10 +0800
  Pi_Nad
  thanks, it helped me a lot       
 • From: Pi_Nadcountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Tue, 17 Aug 2010 18:04:08 +0800
  >ndm

  you might want to follow this link to know more about the solt sisters http://www.soltsisters.org/

  hope it will help. God bless!
 • From: ndmcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Fri, 13 Aug 2010 12:22:37 +0800
  I live in Las Vegas, N.M. and now and then see the sisters from Holman shopping here.  I'm always impressed with them.  Everytime I'm up Holman way I try to find them, but can never find out where they are located.  Can anyone help?
 • From: Maribel Beruelacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 10 Aug 2010 09:40:33 +0800
 • From: jane bulao pscuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 29 Jul 2010 09:02:38 +0800
  kumusta po sa gabos...sa mga brothers na nag cecelebrate ng bdays ngayon july HAppy happybday sindo gabos... Good luck sa saindong pag adal....May the lord bless you ALL...♥♥♥
 • From: josephine tanaycountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 10 Jul 2010 14:01:23 +0800
  hello po sa lhat.. especially kay bro. sam.. miz u po!! yngat k lagi..
 • From: jameia balinquitcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 07 Jul 2010 11:30:13 +0800
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 24 Jun 2010 06:15:42 +0800
  kumusta po a gabos....Belated happy bay sa mga brothers at happy bday to you bro john..! may you have more and meaningful bday .. God bless you always.... from all of us.....!
 • From: veial monteveroscountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 16 Jun 2010 12:17:40 +0800
  ive seen the CD of BARACAS o8....is there a cD of BARACAS O9?
 • From: Ime Amor Mortelcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Tue, 15 Jun 2010 14:17:18 +0800
  Helooo po sainyo jan..miss ko na po kayo.God Bless!!
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 08 Jun 2010 22:43:20 +0800
  ... kumusta po sa gabos...! mga brothers welcome back sainyong lahat....May the holy trinity bless and guide you .....!                        Willkommen
  Glitter Graphics                  
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 02 Jun 2010 14:21:59 +0800
  kumusta na po sa gabos... mga brothers.. ilang araw na lang pasukan na naman.. gud lock sainyong sa lahat.. another year para sainyo...
 • From: PhilipVan Realescountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 31 May 2010 13:43:50 +0800
  kamusta po ang ating mga seminarians? magandang balita na every year meron tayong mga graduates na mga pari we thanks you a lot
 • From: Ana Donna Bongaloscountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Tue, 25 May 2010 12:48:15 +0800
  ADVANCE HAPPY BIRTHDAY PO BRO. ERWIN! As you respond to the call of Our Lord to serve him and his people, may he bless you  and let the Fiat of our Blessed Mother be your guide as you walk in the alleys of life. we love you!
 • From: Ana Donna Bongaloscountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Tue, 25 May 2010 12:41:30 +0800
  Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us.
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 05 May 2010 21:25:09 +0800
  Fatherr... teody.. happy happy birthday po... aram mo na po ang wish ko saimo... ang padagos kang bendisyonan nin mahal na dios... More blessing and Good health..padagos na maging maboot para sa gabos..              
  Personalized Glitter Graphics        
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 04 May 2010 14:26:27 +0800
  kumusta na po sa gabos....! happy birthday po to pay agot and Bro.. andot..more blessing po at more good health po para saindo...
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Fri, 30 Apr 2010 22:55:45 +0800
  ... kumusta po sa gabos...! To; pay jun.. happy happy bday po... kumusta na po.. may you have more bdays to come..
 • From: Sr. Emmanuel Schmidtcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 25 Apr 2010 04:49:15 +0800
  Hello all of my Brothers and Sisters in the Asia Pacific Region!  Just wanted to say 'hello'!  I miss you all and 'thank you po' for all the kindness and care you showered upon me during my visit.  I am now in Holman, New Mexico serving Our Lady's Aspirants.  We have 5 women here with us and 3 Aspirants discerning in Kansas City.  Please keep us all in your prayers!  God Bless!
  Sr. Emmanuel (the tall one =)
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 20 Apr 2010 11:55:20 +0800
  ... jappy birthday.. Sr.. bernadette...
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 20 Apr 2010 11:53:38 +0800
  hello po sa gabos... to. sr. bernadette  happy happy bday po... sa tuwing darating ang araw na ito lagi po kitang naaalala kasi mag kabday po tayo.. kumusta na lang po sa gabos na mga Madre....may you have more bdays to come and good health...
 • From: Fr. Dan Abaloncountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Fri, 16 Apr 2010 05:59:21 +0800
  Fathers and Brothers,

  Happy Vacation and Summer Apostolate. God bless your great works.

  Pay Dan
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 13 Apr 2010 19:35:11 +0800
  Sa gabos kumusta po... sa  mga fathers and sisters...good luck po sa saindong Regional assembly..!!! to jeric laurio.. kapatid happy happy bday... sana.. padagos kang patnubayan kang mahal na dios.. nin huli na marhay ang saimong puso.. may the holy trinity bless and guide you always...                        Happy Birthday!!
  Glitter Graphics                  
 • From: jane bulaocountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Mon, 12 Apr 2010 12:15:07 +0800
  hello pay vlad... belated happy bday po.....                        h.b
  Add Glitter to Pictures                  
 • From: jane bulaocountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Mon, 12 Apr 2010 12:11:44 +0800
  pay nuk... belated happy bday po....                        Happy Bday Sheila aka TGrams
  Add Glitter to your Photos                  
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 10 Apr 2010 15:25:37 +0800
  happy easter po sa gabos.. Bealted happy b                        Happy Birthday!!!  <img src= DD" border="0" height="160" src="http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/648/552269175_240424.gif" title="Happy Birthday!!!   DD" width="160" />
  Myspace Glitter Graphics                  day to sr. helen and pay art...
 • From: reycountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 06 Apr 2010 10:40:53 +0800
  HAPPY EASTER TO ALL,  PAMBATANG KATEKESIS

  Gabay ng Katekista


  http://pambatangkatekesis.ning.com/
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 27 Mar 2010 16:10:12 +0800
  To.. sister Jessa (Thess).. Belated happy bday to you sis.. kumusta kana.  May you have more bdays to come.. regards sa lahat....                        happy birthday dear molly
  Add Glitter to your Photos                  
 • From: clarissa completocountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 25 Mar 2010 17:45:24 +0800
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 18 Mar 2010 07:59:13 +0800
  Happy vacation po sa gabos...
  To Pay edgar B. Kuya happy happy bday po. may you have more bdays to come  and good health po.SmileyCentral.com
 • From: rey dela cruzcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 15 Mar 2010 10:33:43 +0800
  john paul II catechetics & youth Ministry Conference.
  http://jp2scym.com/program.html.
  CONFERENCE SECRETARIAT

  JPII CYMC OFFICE

  2nd Flr. Multi-purpose Hall

  St. John Bosco Parish Compound

  Antonio Arnaiz Ave. cor. Amorsolo St.

  1200 Makati City

  Telefax: 02-845-0721

  Mobile: 0927-3347210 (Globe)/ 0939-7656252 (Smart)

  Email address: jp2_scym@yahoo.com

  Website: www.jp2scym.com  or    www.jp2cymc.ning.com  

  regards fr.ronald de Jesus,solt

  thank you,
  rey
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Mon, 15 Mar 2010 05:27:33 +0800
  Kumusta po sa gabos.... To all colleges brothers... Happy vacation and Good luck sa saindong apostolaTE... iNGAT PO KAMO GABOS....SmileyCentral.com
 • From: Sr Josie Mabini, osacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 08 Mar 2010 17:07:51 +0800
  Just want to say hi and hello po saindong gabos.
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 04 Mar 2010 04:21:44 +0800
  Good morning po sa gabos.
  ... kuya tirzo Happy happy bday po.. may                        Happy Birthday!!! (roses)
  Glitter Graphics                   you have more bdays to come... we are proud of you kuya... your the best.. keep it up po...
 • From: BABEScountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 20 Feb 2010 20:14:59 +0800
 • From: Aziralc aled Zurccountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Fri, 19 Feb 2010 16:28:38 +0800
  ...bonjour! happy bday to fr. ad and fr.rey! mei u hav long lyf and great health.. continue to inspire pipol wid ur service and Godly msgs! to the Solt community, long live! u wil alweiz hav my full support in any way i can..
 • From: Pay Dancountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Fri, 19 Feb 2010 16:15:37 +0800
 • From: owen del castillocountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Mon, 15 Feb 2010 19:13:34 +0800
  fr. choi,

  pax!
  wow! ang ganda po ng mga homilies mo. very simple yet so deep. keep it up po!
 • From: miradiazcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 10 Feb 2010 21:44:25 +0800
  Happy bday pay dan. kmusta n po.... mira, joey, trisha, zander
 • From: Ime Mortelcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Wed, 10 Feb 2010 15:57:26 +0800
  Helow po saindo jan..mis ko na po kamo..Sana mgakahirilingan pa kita utro..
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 10 Feb 2010 13:35:02 +0800
  kumusta po sa gabos... PAy Dan... happy bday po... ingat po permi.                        Happy Birthday my friend
  Add Glitter to Pictures                  
 • From: Clariz M. Dela Cruzcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Tue, 09 Feb 2010 16:04:15 +0800
  .. hello thre evryone! my happy happy bday 2 ol feb.celebrants! gurugow mga kfamily! GODBLESS
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Mon, 08 Feb 2010 11:30:50 +0800
  kumusta po sa gabos... happy anniversary to....pay dan lemence, pay steve, pay inu and pay nomer...mabuhay po kayong lahat...God will ble                        Jesus..
  Glitter Graphics                  ss andguide you all...
 • From: jane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Mon, 01 Feb 2010 08:31:55 +0800
  To: fr. Richard buenavente, solt. hello po. kuya Happy bday po para bukas.sna po kabisita ulit kami dyan sa parish mo sa nueve ejica..                        h.b
  Make your own Glitter Graphics                  
 • From: Fr. Dan Abaloncountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Sat, 23 Jan 2010 09:05:19 +0800
  I am praying for you all constantly and always mga Pay  and Brothers. Pay Dan  
 • From: jessacountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 21 Jan 2010 20:44:04 +0800
  to sister bo..sis. sori po i dont know ur new name na..how are you na po???
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 16 Jan 2010 13:29:57 +0800
    good day po...sr. mary of the holy spirit..(Eden) my  apologize hindi pala immaculate...kumusta kan sis... its been  along time hindi kita nakikita i wish na magkita tayo.!!!regards to all...please extend my regrads to sr. Thess Ebuenga hindi ko kasi alam name na niya ngayon.. salamat po..
 • From: reyclutzcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Fri, 08 Jan 2010 02:58:24 +0800
  fr. choi,
  you deserve applaud for your admirable accomplishments in the seminary especially your homily. You're doing great!
 • From: Vladimir Echalascountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 07 Jan 2010 12:06:54 +0800
  Der Fr. Choi,
  Congratulations for a job well done in our College Seminary and for the wonderful creation of the soltfiat. I reckon, nobody can do it better other than you. You are a SOLT treasure! Your posted homilies are powerful!  Keep up the good work!
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 24 Dec 2009 09:42:32 +0800
  kumusta po sa gabos..... MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR PO SA GABOS PO........
 • From: deogracias respiciocountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 19 Dec 2009 11:05:29 +0800
  hello father dan, this is joey, kumusta ka na jan sa u.s., we miss u a lot sana makapasyal din kami jan, merry xmas and a happy new year to all of you there,

  from joey/perla and kids
 • From: Jonathan Zeiercountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Fri, 18 Dec 2009 04:03:02 +0800
  Wishing brother Danny Bitara all the best.
 • From: Fr. Danilo Z. Abalon, SOLTcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 17 Dec 2009 12:26:50 +0800
  Mga PAY and Bros. Merry Christmas and a hopeful New Year. Saka na an regalo ko pag-homevisit ko next year he he ! Greeting from : St. Alphonsus Parish  5816 15th Ave. NW Seattle, WA 98107 , USA ( huh kumpleto yan!)  
  God bless you all.
 • From: Fr. Danilo Z. Abalon, SOLTcountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Thu, 17 Dec 2009 11:49:18 +0800
  Hello
 • From: bhemcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 13 Dec 2009 13:11:44 +0800
  elow guyz..hope you're always fine..tnx po fr. efren bantog..maauz na church ng SHMP..god bless you all.always..
 • From: ana donna bongaloscountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Tue, 01 Dec 2009 15:14:58 +0800
  hello to all SOLT seminarians. how are you guys! sana, hindi kayo nagkakasakit. hope you're all doing well in your studies. good luck guys!
 • From: jessacountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Mon, 30 Nov 2009 16:04:15 +0800
  hello pepz! Since christmas is coming...Merry Christmas to all po..
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 28 Nov 2009 10:49:30 +0800
  Hello po sa gabos...happy birthday... pay willy. kumusta kana po...!matagal na po tayong di nagkikita sana po makapsyal kami sa parish mo dito sa manila..! kumusta ka din daw po ng inaanak mo. ingat po lagi..we wish you d best...!SmileyCentral.com from: jane bulao pascua and famuly...
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 26 Nov 2009 15:37:17 +0800
  pay ogie... belated happy birthday po... its better to late daw po than never to great person na super sa bait ....at deserving maging general priest servant kang SOLT COMMUNITY>>> mabuhay ka pay...ingat po permi.  SmileyCentral.com
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 24 Nov 2009 11:47:59 +0800
  kumusta po sa gabos..... sa mga Father's Good luck po sa saindong retreat... at happy birthday to pay noel... we wish you all  dbest and may the holy trinity bless and guide you always.SmileyCentral.com
 • From: ivycountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 15 Nov 2009 03:32:01 +0800
  maray na aldaw tabi...belated hapi bday kay fr.rudy..ai friend musta na po?ano na balita? hapi bday na lang tabi sa mga me bday...
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Fri, 13 Nov 2009 11:39:18 +0800
  hello po sa lahat... kina pay choi, pay peter, pay nald, at sa lahat ng pari and seminarians, specially the 4th year mga bro mga aral kayong mabuti....To kuya peds... HAPPY HAPPY BIRHTDAY PO.. MAY YOU HAVE MORE BDAYS TO COME and may the holy trinity bless you alwasy...SmileyCentral.com
 • From: RAFFYMcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Wed, 11 Nov 2009 11:30:41 +0800
  HAPPY BIRTHDAY FATHER RUDY!!!

  from the lambs holy cross
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Tue, 10 Nov 2009 06:13:04 +0800
  Good morning po sa gabos....! happy birthday po pay Ave..!may the holy trinity bless and guide you always. we wish you the best... and good health.SmileyCentral.com
 • From: jessacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sun, 08 Nov 2009 16:16:55 +0800
  hello everybody!! happy birthday po sa gabos na mabirthday..DODONG happy birthday nonoy...hehehe
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Fri, 06 Nov 2009 13:39:20 +0800
  helllo po sa lahat ng SOLT members...!Nais ko pong batiin ng happy happy birthday  si  pay Rudy....! may you have more bdays to come and more blessing to share and may you have a good health always...!
  SmileyCentral.com
 • From: mariecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 04 Nov 2009 11:19:00 +0800
  ....hello po saindo gabos mabuhay ang solt....
 • From: Angelcountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 04 Nov 2009 10:57:25 +0800
  Hello po sa gabos. Sa lahat na mga brothers welcome back pasukan na naman. another challenge in life again always have faith in your heart and determination and your goal in life will succeed... Ingat kamo gabos...!
 • From: jane country flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 17 Oct 2009 13:47:39 +0800
  Hello po sa lahat ng taga OLMHTCS...
  HAPPY Vacation sainyong lahat....GOD BLESS YOU ALL....!
 • From: owen country flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Mon, 12 Oct 2009 13:32:24 +0800
 • From: donna country flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 08 Oct 2009 20:22:39 +0800
  Pax Christi!

  i would like to take this opportunity to say thank you to SOLT community as my second family.


  i will miss all of you!

  may God continue to bestow upon you the graces through the intercession of our blessed mother, OUR LADY OF THE MOST HOLY TRINITY.
 • From: IPE"YHIP’"country flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Fri, 02 Oct 2009 11:36:43 +0800

  PAX CHRISTI!

  Hello po sa gabos! miss ko na ang SOLT community, salamat sa formation, salamat!..salamat OUR LADY sa magayunon na harong..
 • From: raf malimetcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Fri, 25 Sep 2009 10:47:01 +0800
  to Father Dan,

  Ang Lambs po ay nagdadasal na palagi kang gabayan ng ating Panginoon! raffy
 • From: charliecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 24 Sep 2009 06:09:48 +0800
  Good day po! i would like to take this oppurtunity to send my messages to the RPS of SOLT...To you FR. Ave. i would like to say thank you very much for all the happy moments you shared with us... magaling  ka talga pay...mabait...matulungin...at sana ang pagiging humble mo  matali sayo hanggang ngayon. Nasa pa po ba ito? may the Holy trinity continue to guide you and bless always...! Ingat po kayo lagi....
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Thu, 24 Sep 2009 05:14:50 +0800
  Good morning p sa lahat ng SOLT through out the world.....! Im very grateful kasi minsan naging part ako ng solt....and i am thankful kasi may kaibigan akong katulad  po nyo...! mabuhay po kayong lahat..
 • From: Fr. Danilo Z. Abalon,SOLTcountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Wed, 23 Sep 2009 09:09:57 +0800
  Brothers and Fathers,
  I am so happy and proud that you guys set up this web. Fr. Choi bilib tlaga ako and the masters' web. Our SOLT community is doing fine ministering to te families and communities of St. Alphonsus Parish.Fr. Barce is doing ok at our another parish at St. Matthew's pareho kami Priest Administrator , a title given to the new comers in the Archdiocese of Seattle. We have 2 proffesed sisters,our Sr. Jessa and Sr. Miriam and 4 novices. They are all ministering to the our parish school St. Alphonsus.
  Hopefully after my orientations and adjustment and jetlag I assist you in any possible way which our Priest-Brothers are doing - that goes with me ,too, at the end of the month.
  Study hard and strive to become a better person and Christian while you guy are still in the mission of formation... the vineyard of the Lord awaits you anywhere in the world!
  May Our Lady of the Most Holy Trinity consecrate you to the Trinitatian mission and life...
  Please do mail us for updates. God bless you all and see the Lord's hand through events of your life and you Priests' formators.

  Fr. Dan,SOLT
 • From: Fr. Danilo Z. Abalon,SOLTcountry flag
  Total Posts: 3
  Date posted: Wed, 23 Sep 2009 08:50:46 +0800
 • From: Alexis Noelcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 22 Sep 2009 19:57:44 +0800
  elow po sa lahat !!!
  mis ko n po mag BARAKAS !!!!
  kailan p b ang next BARAKAS ?????
 • From: Aida P. Oseacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 27 Aug 2009 10:36:43 +0800
  I'm greatly blessed to be a part of SOLT! God bless the good Fathers and the seminarians!
 • From: Fr. Carlito T. Saballo, SOLTcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 27 Aug 2009 03:42:12 +0800
  Hello Choi, Nald and all....

  Greetings from San Diego, California

  Good to know what's going on up there on the other side of the globe.The web keeps me posted.

  Be well and pray for me.

  Fr. Kaloi
 • From: Fr. Vlad Echalas, SOLTcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Wed, 26 Aug 2009 14:29:37 +0800
  choi,
  AMAZING! AWESOME!
  a dream come true for all of us!
 • From: fr. Carlos Saligumbacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Tue, 25 Aug 2009 22:58:20 +0800
  Saimo tabi fr. Choi, congratulations sa padagos na hingowa na maka reach out sa kadaklan.  Talagang maasahan ka sa pakikiiba lalo na sa mga hobenes patin kan saindang mga familia.  Padagosa sana tabi and bendisyonan ka nin Dios.
 • From: charles angelcountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 22 Aug 2009 08:17:26 +0800
  To: all seminarians...Kumusta kamo gabos dyan.
  Congrats.. and goodluck sa intrams nindo...may the best team win...!Sa batch nina Bro erick L. and bro jerry D. im praying to all of you bro...MABUHAY ANG SOLT COMMUNITY!!!!!
 • From: pheyaycountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 19 Aug 2009 17:27:15 +0800
  God Bless sa SOLT community!

  From BARACAS Youth Ministry
 • From: janecountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Wed, 19 Aug 2009 08:27:04 +0800
  To: pay choy...congrats po! keep up the good work as formator for the new in coming priest of the new mellineum.congrats din sa wakas may sariling semenaryo na ang solt..sana manatili sainyo ang pagiging humble at manatiling nag kakaisa as one community..May the LOrd bless you all!!
 • From: heraldcountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Sat, 15 Aug 2009 16:21:38 +0800
  gud day to all of you guyZ,,..mUzta ang liFe jan sa seMinary??..ayos tlaga mag-istar sa SOLT seminary bakong iYo adi??,,..maOgma ang mga jokEs ni tokmol tapos ang panDok ni fRed gari joke,,,
  hi palan kay fr. peter taz ate mick,..
 • From: Fr. Daniel Lemence,SOLTcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 13 Aug 2009 05:32:38 +0800
  To Frs. Choi,Theodz, Nald,Peter & seminarians,
  Peace and blessings! Kumusta saindo gabos diyan? Keep up the good works! congratulations saindo kaining web site.
  Narealize man guiraray an satuyang pangaturugan na magkaigwa kita nin sadiring seminario. Mabuhay ang SOLT college seminary. please pray for my mission appeal also this coming Aug. 15-16
 • From: Fr. Daniel Lemence,SOLTcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Thu, 13 Aug 2009 05:20:55 +0800
 • From: Fr. Carlito Saballo,SOLTcountry flag
  Total Posts: 2
  Date posted: Sun, 09 Aug 2009 01:54:02 +0800
  To Choi, Nald, Theody, Peter & seminarians...
  Greetings to all of you from the SOLT Int'l Headquarters in Corpus Christi, Texas.
  Kudos & more power. Keep up the good works! Fr. Jim Flanagan is extending his blessing. Fr. Gerry his best wishes.
  Mabuhay ang SOLT COLLEGE. Pls pray for my mission appeals.
  God bless.  
  Fr. Kaloi
 • From: mariejane bulao pascuacountry flag
  Total Posts: 42
  Date posted: Sat, 08 Aug 2009 09:47:34 +0800
  hello po sa lahat ng solt members...mabuhay po kayong lahat....sana dumami pa po kayo!to the  college seminarians mabuhay especially the 4th yr. mabuhay kayo bro..tnx!
 • From: Norbert, William, Jerico and Ryancountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 06 Aug 2009 16:31:43 +0800
  Hi to all...especially the first years of the OLMHTCS

  mabuhay ang SOlT Seminary!!!

  thanks to God for this gift that we had receive he gift of vocation and the gift of friendship through Our Lady...

  thanks..
 • From: Argie Cedrocountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Thu, 06 Aug 2009 14:09:03 +0800
  Helo To all Seminarians..
  God Bless to All

  From: Argie
 • From: phillip belgicacountry flag
  Total Posts: 1
  Date posted: Wed, 05 Aug 2009 09:47:38 +0800
  salmat sa college community.. ang tindi nang web ha.. nwei..gudluk na lng sa lhat..study hard..