Home of Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary And SOLT LAY Community - Asia-Pacific Region

help us
 • From: Rosalindcountry flag
  Total Posts: 1
  Wed, 30 Aug 2017 07:18:08 +0800
  Samochody _l_skie, U_ywane Auta Na Sprzeda_ OLX.pl (Dawniej Tablica.pl) _l_skie

  Aby zapewni_ najwy_sz_ jako__ us_ug i wygodne korzystanie z serwisu, u_ywamy informacji zapisanych w przegl_darce za pomoc_ plików cookies (pol.: ciasteczek). Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region samochody osobowe u_ywane volkswagen polo - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  Rozgl_dasz si_ miejskim autem do pracy lub szukasz terenowego SUV-a? Przejrzyj og_oszenia lokalne zamieszczone w kategorii Samochody osobowe, w których znajduj_ si_ pojazdy wielu kable rozruchowe do akumulatora popularnych marek, jak na przyk_ad Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes czy Toyota. W_ród anonsów znale__ mo_na auta u_ywane w dobrych cenach, jak i nowe samochody osobowe.

  Mo_esz obserwowa_ tylko 300 wyszukiwa_ jednocze_nie. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych auto sprzedam szczecin informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomo_ci SMS). Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w_a_ciwych przepisów prawnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie skoda jazda próbna ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region kupowanie u_ywanego samochodu poradnik - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  i ju_ jutro dostaniesz powiadomienie je_eli podobne auto gdziekolwiek si_ u nas pojawi! Ka_de takie powiadomienie zawiera hyperlink do wykasowania malingu, wiec bez obaw nadmiar dobrego - zach_camy seat alhambra u_ywane do skorzystania! Klikaj_c Dodaj powiadomienie_, wyra_asz zgod_ na nasze Zasady korzystania i Polityk_ prywatno_ci oraz zgadzasz si_ na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie porsche u_ywane ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y area samochody toyota avensis u_ywane - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.
 • From: Janicountry flag
  Total Posts: 1
  Mon, 28 Aug 2017 16:41:09 +0800
  Kodiaq Family

  Historia istnienia marki si_ga roku 1859, kiedy to w Pil_nie za_o_one zosta_y zak_ady _kody, które w 1869 roku przej_te zosta_y przez Emila _kod_ od hrabiego Arnosta Waldsteina Pocz_tkowo zajmowano si_ przemys_em metalowym, a nast_pnie zbrojeniowym. Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0 samochody homologacja n1% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie octavia iii laurin klement modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera bohemia motors praca lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  W przypadku zwrotu auta: brak k_opotów z odsprzeda__ (gwarantowana warto__ odkupu samochodu); mo_liwo__ zmiany na nowe (w ramach kolejnej umowy leasingowej); szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI; zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety skoda rapid osi_gi minut; mo_liwo__ skorzystania z Pakietu dla Biznesu.

  _KODA Kredyt Niskich Rat i _KODA Leasing Niskich Rat otrzyma_y. Zadaj nam pytanie, wype_niaj_c poni_szy formularz kontaktowy lub skontaktuj si_ z nami korzystaj_c z numeru infolinii 801 234 234 lub sixty one 6 678 678. Do podró_owania z dzie_mi vw wynajem d_ugoterminowy warto si_ dobrze przygotowa_. Nic dziwnego, _e sylwetka nowej _KODY KODIAQ przyci_ga spojrzenia. Nowy, solidnie skonstruowany SUV z gatunku niezawodnych b_dzie dla Ciebie wiernym towarzyszem codziennych wyzwa_ i wi_kszych, rodzinnych misji.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three lub four lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda rapid 1.2 mpi lpg lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, 4 albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help made a post; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie skoda octavia poland modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda kombi leasing lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: three lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance kwota leasingu; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w 90 minut.
 • From: alvincountry flag
  Total Posts: 1
  Thu, 18 Feb 2016 19:12:53 +0800
  Hi!
post your comment
site visitors

Activities

House Special Guest: "Ina" Date of Event: August 08, 2014 [Friday]

Today the image of Our Lady of Penafrancia is going to visit the seminary and will stay overnight. As a beautiful custom, each parish, in the preparation for the festivity of "Ina" (a title of Mary dear to the Bicolanos), brings the image around the parish to visit the homes of O... details

Simple Christmas Date of Event: December 17, 2013 [Tuesday]

In solidarity with our fellow Filipinos from the Visayas, the house will just celebrate a simple christmas party celebration on December 13, lunchtime. Afterwards, the seminarians together with the faculty and formators are going to the areas of apostolate per year level for a si... details

Back to the SeminaryDate of Event: December 14, 2013 [Saturday]

Classes resume on January 6, 2014. Seminarians are expected to be back at the seminary on Jan. 6. God bless brothers!... details

Faculty Summer Tour Date of Event: March 19, 2013 [Tuesday]

The faculty and staff of the OLMHTCS will retrace the roots of SOLT mission in the Philippines in the islands of Cabasan and San Miguel on March 19-20... details

First OLMHTCS GraduationDate of Event: March 16, 2013 [Saturday]

The pioneering batch 2013 of the OLMHTCS will have the graduation ceremony on March 16, 2013, 830AM at the Penafrancia Minore Basilica with Fr. Jose Roger Z. Abalon, SOLT (Regional Priest Servant) as the presider and the Guest of Honor.... details

Seniors’ Retreat 2013Date of Event: March 07, 2013 [Thursday]

Seniors' retreat will be in Baguio City with Fr. Fausto Malanyaon on March 7-11, 2013... details

Annual Closing Community RetreatDate of Event: March 02, 2013 [Saturday]

The annual retreat of the OLMHTCS community for the closing of the formation year 2012-2013 will be facilitated by Fr. Fausto Rodel Malanyaon at the Nazareth Center, Milaor on March 2 & 3, 2013.... details

Faculty MeetingDate of Event: March 01, 2013 [Friday]

Monthly Faculty Meeting on March 1, 2013 and Joint spiritual activity at the OLMHTCS... details

Social Sciences Tour 2013Date of Event: February 20, 2013 [Wednesday]

The second year seminarians together with their teachers on social sciences are going to Manila for a Tour on February 20-24, 2013.... details

Date of Event: January 18, 2013 [Friday]

Psychological Test for the Fourth Year and the First year seminarians on January 15, 2013. Rector's day too!... details

Date of Event: January 18, 2013 [Friday]

Faculty and seminarians joint spiritual act, followed by the monthly faculty meeting, 1:30 p.m., Saturday, 12 January 2013... details

Penafrancia 2012Date of Event: September 07, 2012 [Friday]

Penafrancia 2012

"SHOW Yourself to be a TRUE CHILD of INA, Our Lady of Penafrancia" The theme for the celebration of Ina this year. An exhortation, a challenge and a way of witnessing. Viva La Virgen! Viva!... details

CONVOCARE 2012Date of Event: February 18, 2012 [Saturday]

CONVOCARE 2012

This coming February 18, 2012 the Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary will be having its annual CONVOCARE. "CONVOCARE" is a latin word which means "to gather together" and "to reach out". CONVOCARE is our means in reaching out people t... details

Day of SilenceDate of Event: August 26, 2011 [Friday]

Day of Silence

Healing the Wounds of Sin, the topic that Father Rector is going to discuss with the seminarians on their day of recollection on Aug. 26. May we receive the healing balm of God's Spirit.... details

CONVOCAREDate of Event: March 05, 2011 [Saturday]

CONVOCARE: Reaching Out... Featuring: Exhibits, talent showcase (musical play, band presentations and more....) Open house ( we will be opening the seminary to all.) for more info. call 4754753 HAVE FUN AND JOIN WITH US! sEE YOU!... details

SOLT Clergy RetreatDate of Event: October 19, 2010 [Tuesday]

The SOLT-Asia Pacific Clergy will have their Annual Retreat on October 19-23, 2010 at Tagaytay City.... details

SOLT Clergy Bicol Area MeetingDate of Event: August 30, 2010 [Monday]

The newly opened Mission Parish at Calaguas Island, Camarines Norte will host the Bicol SOLT Clergy Area meeting on Aug. 26-27, 2010. Fr. Jerry Llona is the present administrator of the parish.... details

Linggo ng Wika CelebrationDate of Event: August 23, 2010 [Monday]

"Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan" Ngayong buong linggo, itinatalaga ng OLMHTCS ang pagdiriwang ng "Buwan ng Wika." Magsasagawa ng mga paligsahan at mga aktibidad na naayon dito tulad ng pananariwa sa mga Laro ng Lahi (sports), pag-aawi... details

BARACAS ECO-CAMP SLATED!Date of Event: April 29, 2010 [Thursday]

The Parish of St. Vincent Ferrer, Maangas, Presentacion, Cam. Sur in partnership with the BARACAS Youth Ministry, will hold a 4-day Summer ECO-CAMP on April 29,30 to May 1 & 2, 2010 at St. Vincent Ferrer Parish - Maangas. This is in response to the growing desire to protect o... details

RECOGNITION & GRADUATION DAY Date of Event: March 14, 2010 [Sunday]

On March 13, 2010, the OLMHTCS will hold the first ever Recognition Day for the First Year. This is an opportunity to recognize the ability of the seminarians in terms of academic and communal growth. The following day, March 14 (Sunday), seven fourth year seminarians will be gra... details

NATIONAL CONGRESS OF THE CLERGYDate of Event: January 25, 2010 [Monday]

Three priest-formators of the Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary will be attending the National Congress of the Clergy which will be held on January 25-29, 2010 at the city of Manila. This is one of the events organized by the Catholic Bishops' Conference of th... details

2nd Year Comprehensive Examination in R.E.Date of Event: January 21, 2010 [Thursday]

The 2nd year class of the Holy Rosary Minor Seminary will be having a Comprehensive examination this coming January 21-22. This is a pre-requisite of the course. Please pray for them!... details

SOLT Family DayDate of Event: December 30, 2009 [Wednesday]

The SOLT Family Day is scheduled on December 29-30, 2009 at SOLT Regionalate, Putiao, Pilar, Sorsogon. This is an annual celebration of all the members of the SOLT Family in Asia-Pacific Region. This is also an opportunity to strengthen each other's vocation as Priests, Sister... details

Christmas VacationDate of Event: December 14, 2009 [Monday]

The OLMHTCS community's Christmas Vacation will start on December 12 until January 1, 2010 after a Christmas party on Dec. 11. Some of the members of the Seraphims Chorale with some priest-formators will be going to manila on the same date to continue the yearly Christmas Car... details

SOLT CLERGY RETREATDate of Event: November 27, 2009 [Friday]

The SOLT Clergy - (Asia-Pacific Region) will be having a yearly retreat on November 23-27, 2009 at Mater Ecclesiae, Cadlan, Pili, Cam. Sur. Bishop Mylo Vergara, bishop of the Diocese of San Jose will be the facilitator.... details

ORDINATION TO THE DIACONATEDate of Event: November 19, 2009 [Thursday]

The OLMHTCS community will be attending the Ordination to the Diaconate of Bros. Eric, Leo and Francis on Novemeber 19, 2009 at the Holy Family Parish, Putiao, Pilar, Sorsogon with Bishop Arturo Bastes, D.D., SVD of the Diocese of Sorsogon as the Ordaining Prelate.... details

RETREAT-EVALUATIONDate of Event: October 17, 2009 [Saturday]

RETREAT-EVALUATION

The OLMHTCS will be having a retreat-evaluation this coming Oct. 16-17. This is a culminating activity to end the first semester of the school year. The semestral vacation will start on the 20th after the community's get-together party.... details

ACADEMIC WEEK 09Date of Event: October 09, 2009 [Friday]

The OLMHTCS will be celebrating "ACADEMIC WEEK" starting Oct.3 and will culminate in a cultural presentation on OCt. 9, 2009. This is an avenue wherein the seminarians are given opportunity to showcase each talent in the different aspects of their academic growth. The... details

STA. FLORENTINA PENAFRANCIA CELEBRATIONDate of Event: September 27, 2009 [Sunday]

STA. FLORENTINA PENAFRANCIA CELEBRATION

The OLMHTCS community will attend this year's penafrancia celebration at Sta. Florentina Parish, Rapu-Rapu, Albay on Sept. 26-27, 2009. The Seraphim's Choral will be the Mass choir and Fr. Tirso Gliponeo, SOLT will be the main celebrant and preacher.... details

UBC 50th AnniversaryDate of Event: September 13, 2009 [Sunday]

UBC 50th Anniversary

The Union of Bicol Clergy (UBC) is celebrating the 50th anniversary of its founding. The highlight of the event will be a gathering of all the clergy at the Holy Rosary Minor Seminary, Naga City on Sept. 15-18. The SOLT priests in Bicol are expected to attend. The priest-formato... details

PENAFRANCIA CELEBRATION AT ST. VINCENT FERRER PARISHDate of Event: September 13, 2009 [Sunday]

PENAFRANCIA CELEBRATION AT ST. VINCENT FERRER PARISH

The OLMHTCS community will be attending the penafrancia celebration at St. Vincent Ferrer Parish, Maangas, Presentacion, Camarines Sur on September 11-13, 2009. It is a yearly activity done by the parish. At present, the parish is being administered by the activist Parish Priest,... details

MARIAN YOUTH CONGRESS ’09Date of Event: September 12, 2009 [Saturday]

MARIAN YOUTH CONGRESS ’09

The first year  and some 2nd-4th year seminarians will be attending this year's Marian Youth Congress on Sept. 12, 2009 at the Metropolitan Cathedral. The day is dedicated to young people in connection with the Penafrancia celebration.... details

TRASLACION 2009Date of Event: September 11, 2009 [Friday]

TRASLACION 2009

Some of the OLMHTCS seminarians will be attending the annual TRASLACION this coming Sept. 11, 2009 at 8:00 AM at the old Penafrancia Shrine. This is the start of the Novenary Masses in honor of our Lady of Penafrancia, the Patroness of Bicolandia.... details

LECTURE SERIES ON Date of Event: September 05, 2009 [Saturday]

LECTURE SERIES ON

Rev. Fr. Andrew Recepcion, the Mission Director of the Archdiocese of Caceres will give a symposium on "INA" on Sept. 5, 2009 at the OLMHTCS Hall to the OLMHTCS and Theology communities. This is in connection with the tricentenary (300 years) celebration  of Bicolanos'... details

ALAY KI INADate of Event: September 04, 2009 [Friday]

ALAY KI INA

On Sept. 4, 2009, the OLMHTCS communty will attend the annual regional celebration, "ALAY KI INA" in honor of the Blessed Mother, our Lady of Penafrancia, at the Basilica Minore, Naga City. A Holy Mass will be celebrated by Archbishop Leonardo Z. Legaspi, O.P., D.D., of... details

Parish Penafrancia PilgrimageDate of Event: September 02, 2009 [Wednesday]

The OLMHTCS community will attend the Penafrancia Pilgrimage on September 2 in connection with the Archdiocesan preparation for the Tricentenary of the Devotion to Ina, the Patroness of Bicolandia. The pilgrimage will be spearheaded by the Mater Salutis Parish. This will start at... details

BARACAS Youth MinistryDate of Event: August 29, 2009 [Saturday]

BARACAS Youth Ministry

The BARACAS Youth Ministry will be having an overnight retreat, evaluation & planning on Aug. 29-31 at Trinitas Home for Contemplation, Bonga, Bacacay, Albay. This will be participated in by the delegation head, youth representatives, or any youth leaders from the SOLT parish... details

SOLT INTRAMURALS SLATEDDate of Event: August 21, 2009 [Friday]

SOLT INTRAMURALS SLATED

The OLMHTCS community together with the SOLT Professed brothers will be having an annual shared INTRAMURALS on Aug. 21-23, '09 at the OLMHTCS. However, because of the limited sports' facilities at OLMHTCS, some of the games will be held at the Holy Rosary Minor Seminary in Naga C... details

DAY OF PRAYER AND RECONCILIATIONDate of Event: August 15, 2009 [Saturday]

On the Feast of the Assumption of Mary, Aug. 15, the OLMHTCS community will be having a day of prayer and reconciliation with their spiritual directors, Fr. Rhudy and Fr. Teody. In the afternoon, the first year seminarians will also attend the Lecture Series on "INA"... details

Launching of Soltfiat WebsiteDate of Event: August 15, 2009 [Saturday]

Home of Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary And SOLT LAY Community – Asia-Pacific Region.... details

MASS FOR PRESIDENT CORY AQUINODate of Event: August 05, 2009 [Wednesday]

MASS FOR PRESIDENT CORY AQUINO

On August 05, 2009, the OLMHTCS community will be one with the whole Filipino people in paying respect to the former president of the Philippines, Corazon C. Aquino, known as "Cory" to many, as she bid farewell to the nation in a solemn celebration of her internment. Sh... details

OLMHTCS celebrates Feast of St. John Mary VianneyDate of Event: August 04, 2009 [Tuesday]

OLMHTCS celebrates Feast of St. John Mary Vianney

The Seminary community is one with the whole catholic world in celebrating the feast of St. John Mary Vianney - Patron Saint of the Priests. The Triduum Masses is being offered. On August 4, 2009, the feastday, Fr. Arturo Anonuevo, SOLT, the Formation Servant of the SOLT Theol... details