Reflection Christian Unity Requires Individual Conversion

help us
 • From: Rosalindcountry flag
  Total Posts: 1
  Wed, 30 Aug 2017 07:18:08 +0800
  Samochody _l_skie, U_ywane Auta Na Sprzeda_ OLX.pl (Dawniej Tablica.pl) _l_skie

  Aby zapewni_ najwy_sz_ jako__ us_ug i wygodne korzystanie z serwisu, u_ywamy informacji zapisanych w przegl_darce za pomoc_ plików cookies (pol.: ciasteczek). Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region samochody osobowe u_ywane volkswagen polo - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  Rozgl_dasz si_ miejskim autem do pracy lub szukasz terenowego SUV-a? Przejrzyj og_oszenia lokalne zamieszczone w kategorii Samochody osobowe, w których znajduj_ si_ pojazdy wielu kable rozruchowe do akumulatora popularnych marek, jak na przyk_ad Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes czy Toyota. W_ród anonsów znale__ mo_na auta u_ywane w dobrych cenach, jak i nowe samochody osobowe.

  Mo_esz obserwowa_ tylko 300 wyszukiwa_ jednocze_nie. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych auto sprzedam szczecin informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomo_ci SMS). Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w_a_ciwych przepisów prawnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie skoda jazda próbna ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region kupowanie u_ywanego samochodu poradnik - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  i ju_ jutro dostaniesz powiadomienie je_eli podobne auto gdziekolwiek si_ u nas pojawi! Ka_de takie powiadomienie zawiera hyperlink do wykasowania malingu, wiec bez obaw nadmiar dobrego - zach_camy seat alhambra u_ywane do skorzystania! Klikaj_c Dodaj powiadomienie_, wyra_asz zgod_ na nasze Zasady korzystania i Polityk_ prywatno_ci oraz zgadzasz si_ na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie porsche u_ywane ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y area samochody toyota avensis u_ywane - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.
 • From: Janicountry flag
  Total Posts: 1
  Mon, 28 Aug 2017 16:41:09 +0800
  Kodiaq Family

  Historia istnienia marki si_ga roku 1859, kiedy to w Pil_nie za_o_one zosta_y zak_ady _kody, które w 1869 roku przej_te zosta_y przez Emila _kod_ od hrabiego Arnosta Waldsteina Pocz_tkowo zajmowano si_ przemys_em metalowym, a nast_pnie zbrojeniowym. Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0 samochody homologacja n1% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie octavia iii laurin klement modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera bohemia motors praca lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  W przypadku zwrotu auta: brak k_opotów z odsprzeda__ (gwarantowana warto__ odkupu samochodu); mo_liwo__ zmiany na nowe (w ramach kolejnej umowy leasingowej); szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI; zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety skoda rapid osi_gi minut; mo_liwo__ skorzystania z Pakietu dla Biznesu.

  _KODA Kredyt Niskich Rat i _KODA Leasing Niskich Rat otrzyma_y. Zadaj nam pytanie, wype_niaj_c poni_szy formularz kontaktowy lub skontaktuj si_ z nami korzystaj_c z numeru infolinii 801 234 234 lub sixty one 6 678 678. Do podró_owania z dzie_mi vw wynajem d_ugoterminowy warto si_ dobrze przygotowa_. Nic dziwnego, _e sylwetka nowej _KODY KODIAQ przyci_ga spojrzenia. Nowy, solidnie skonstruowany SUV z gatunku niezawodnych b_dzie dla Ciebie wiernym towarzyszem codziennych wyzwa_ i wi_kszych, rodzinnych misji.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three lub four lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda rapid 1.2 mpi lpg lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, 4 albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help made a post; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie skoda octavia poland modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda kombi leasing lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: three lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance kwota leasingu; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w 90 minut.
 • From: alvincountry flag
  Total Posts: 1
  Thu, 18 Feb 2016 19:12:53 +0800
  Hi!
post your comment
site visitors

Reflection

Christian Unity Requires Individual Conversion

Christian Unity Requires Individual ConversionDear Brothers and Sisters,

In today's Catechesis let us focus our attention on the prayer that Jesus raises to the Father in the “Hour” of his exaltation and glorification (cf. Jn 17:1-26). As the Catechism of the Catholic Church says: “Christian Tradition rightly calls this prayer the ‘priestly' prayer of Jesus. It is the prayer of our High Priest, inseparable from his sacrifice, from his “passing over” (Passover) to the Father to whom he is wholly ‘consecrated'” (n. 2747).

The extreme richness of Jesus' prayer can be understood especially if we set it against the backdrop of the Jewish feast of expiation, Yom Kippur. On that day the High Priest makes expiation first for himself and then for the category of priests, and, lastly, for the whole community of the people. The purpose is to restore to the People of Israel, after a year's transgressions, the awareness of their reconciliation with God, the awareness that they are the Chosen People, a “holy people”, among the other peoples. The prayer of Jesus, presented in Chapter 17 of the Gospel according to John, returns to the structure of this feast. On that night Jesus addresses the Father at the moment when he is offering himself. He, priest and victim, prays for himself, for the Apostles and for all those who will believe in him and for the Church of all the time (cf. Jn 17:20).

The prayer that Jesus prays for himself is the request for his glorification, for his “exaltation” in his “Hour”. In fact, it is more than a prayer of petition, more than the declaration of his full willingness to enter, freely and generously, into the plan of God the Father, which is fulfilled in his being consigned and in his death and resurrection. This “Hour” began with Judas' betrayal (cf. 13:31) and was to end in the ascension of the Risen Jesus to the Father (Jn 20:17).

Jesus comments on Judas' departure from the Upper Room with these words: “Now is the Son of man glorified, and in him God is glorified” (Jn 13:31). It is not by chance that he begins his priestly prayer saying: “Father, the hour has come; glorify your Son that the Son may glorify you” (Jn 17:1).

The glorification that Jesus asks for himself as High Priest, is the entry into full obedience to the Father, an obedience that leads to his fullest filial condition: “And now, Father, glorify me in your own presence with the glory which I had with you before the world was made” (Jn 17:5). This readiness and this request are the first act of the new priesthood of Jesus, which is a total gift of himself on the Cross and on the Cross itself – the supreme act of love – he is glorified because love is the true glory, the divine glory.

The second moment of this prayer is the intercession that Jesus makes for the disciples who have been with him. They are those of whom Jesus can say to the Father: “I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world; yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word” (Jn 17:6). This “manifesting God's name to m en” is the fulfilment of a new presence of the Father among the people, for humanity. This “manifesting” is not only a word, but is reality in Jesus; God is with us, and so his name – his presence with us, his being one of us – is “fulfilled”. This manifestation is thus realized in the Incarnation of the Word. In Jesus God enters human flesh, he becomes close in a new and unique way. And this presence culminates in the sacrifice that Jesus makes in his Pasch of death and Resurrection.

At the centre of this prayer of intercession and of expiation in favour of the disciples is the request for consecration; Jesus says to the Father: “They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth; your word is truth. As you did send me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be consecrated in truth” (Jn 17:16-19).

I ask: what does “consecrate” mean in this case? First of all it must be said that really only God is “consecrated” or “holy”. “To consecrate” therefore means “to transfer” a reality – a person or a thing – to become the property of God. And two complementary aspects are present in this: on the one hand, removing them from ordinary things, segregating, “setting them apart” from the context of personal human life so that they may be totally given to God; and on the other, this segregation, this transferal into God's sphere, has the very meaning of “sending”, of mission: precisely because he or she is given to God, the reality, the consecrated person, exists “for” others, is given to others. Giving to God means no longer existing for oneself, but for everyone. Whoever, like Jesus, is segregated from the world and set apart for God with a view to a task is for this very reason, fully available to all. For the disciples the task will be to continue Jesus' mission, to be given to God and thereby to be on mission for all. The Risen One, appearing to his disciples on Easter evening, was to say to them: “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you” (Jn 20:21).

The third part of this priestly prayer extends to the end of time. In it Jesus turns to the Father in order to intercede for all those who will be brought to the faith through the mission inaugurated by the Apostles and continued in history: “I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their world”. Jesus prays for the Church of all time, he also prays for us (Jn 17:20).

The Catechism of the Catholic Church comments: “Jesus fulfilled the work of the Father completely; his prayer, like his sacrifice, extends until the end of time. The prayer of this hour fills the end-times and carries them toward their consummation” (n. 2749).

The central request of the priestly prayer of Jesus dedicated to his disciples of all epochs is that of the future unity of those who will believe in him. This unity is not a worldly product. It comes exclusively from the divine unity and reaches us from the Father, through the Son and in the Holy Spirit. Jesus invokes a gift that comes from Heaven and has its effect – real and perceptible – on earth. He prays “that they may all be one; even as you, Father are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me” (Jn 17:21).

Christian unity, on the one hand, is a secret reality that is in the heart of believers. But, at the same time, it must appear with full clarity in history, it must appear so that the world may believe, it has a very practical and concrete purpose, it must appear so that all may really be one. The unity of future disciples, in being united with Jesus– whom the Father sent into the world – is also the original source of the efficacy of the Christian mission in the world.

“We can say that the founding of the Church takes place” in the priestly prayer of Jesus... In this very place, in the act of the Last Supper, Jesus creates the Church. “For what else is the Church, if not the community of disciples who through faith in Jesus Christ as the one sent by the Father”, receives his unity and is involved in Jesus' mission to save the world, leading it to knowledge of God? Here we really find a true definition of the Church. “The Church is born from Jesus' prayer. But this prayer is more than words; it is the act by which he ‘sanctifies' himself, that is to say, he ‘sacrifices' himself for the life of the world” (cf. Jesus of Nazareth, II, p. 101).

Jesus prays that his disciples may be one. By virtue of this unity, received and preserved, the Church can walk “in the world” without being “of the world” (cf. Jn 17:16) and can live the mission entrusted to her so that the world may believe in the Son and in the Father who sent him. Therefore the Church becomes the place in which the mission of Christ itself continues: to lead the “world” out of man's alienation from God and out of himself, out of sin, so that it may return to being the world of God.

Dear brothers and sisters, we have grasped a few elements of the great richness of the priestly prayer of Jesus, which I invite you to read and to meditate on so that it may guide us in dialogue with the Lord and teach us to pray. Let us too, therefore, in our prayers, ask God to help us to enter, more fully, into the design he has for each one of us. Let us ask him to be “consecrated” to him, to belong to him more and more, to be able to love others more and more, those who are near and far; let us ask him to be able always to open our prayer to the dimensions of the world, not closing it to the request for help with our problems but remembering our neighbour before the Lord, learning the beauty of interceding for others; let us ask him for the gift of visible unity among all believers in Christ – we have invoked it forcefully in this Week of Prayer for Christian Unity – let us pray to be ever ready to answer anyone who asks us to account for the hope that is in us (cf. 1 Pt 3:15). Many thanks.

To special groups:

I offer a warm welcome to the students of the Bossey Graduate School of Ecumenical Studies in Switzerland, and I offer prayerful good wishes for their work. Upon all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's Audience I cordially invoke God's blessings of joy and peace!

Lastly, an affectionate thought goes to the young people, the sick and the newlyweds. The Week of Prayer for Christian Unity, which ends today, offers us the opportunity to reflect on our belonging to Christ and to the Church. Dear young people, trust in the teachings of the Church, which aim for your integral development. Dear sick people, offer your sufferings for the cause of the unity of the Church of Christ. And you, dear newlyweds, raise your children in accordance with the logic of love freely given, on the model of God's love for humanity.

- Benedict XVI
© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana