Welcome to SOLT FIAT

help us
 • From: Rosalindcountry flag
  Total Posts: 1
  Wed, 30 Aug 2017 07:18:08 +0800
  Samochody _l_skie, U_ywane Auta Na Sprzeda_ OLX.pl (Dawniej Tablica.pl) _l_skie

  Aby zapewni_ najwy_sz_ jako__ us_ug i wygodne korzystanie z serwisu, u_ywamy informacji zapisanych w przegl_darce za pomoc_ plików cookies (pol.: ciasteczek). Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region samochody osobowe u_ywane volkswagen polo - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  Rozgl_dasz si_ miejskim autem do pracy lub szukasz terenowego SUV-a? Przejrzyj og_oszenia lokalne zamieszczone w kategorii Samochody osobowe, w których znajduj_ si_ pojazdy wielu kable rozruchowe do akumulatora popularnych marek, jak na przyk_ad Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes czy Toyota. W_ród anonsów znale__ mo_na auta u_ywane w dobrych cenach, jak i nowe samochody osobowe.

  Mo_esz obserwowa_ tylko 300 wyszukiwa_ jednocze_nie. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych auto sprzedam szczecin informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomo_ci SMS). Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w_a_ciwych przepisów prawnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie skoda jazda próbna ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y region kupowanie u_ywanego samochodu poradnik - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.

  i ju_ jutro dostaniesz powiadomienie je_eli podobne auto gdziekolwiek si_ u nas pojawi! Ka_de takie powiadomienie zawiera hyperlink do wykasowania malingu, wiec bez obaw nadmiar dobrego - zach_camy seat alhambra u_ywane do skorzystania! Klikaj_c Dodaj powiadomienie_, wyra_asz zgod_ na nasze Zasady korzystania i Polityk_ prywatno_ci oraz zgadzasz si_ na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.

  Prosimy odebranie maila w celu potwierdzenia adresu, na który b_dziemy wysy_a_ powiadomienia. Sprzedam Poloneza 1.6 GLE benzyna rok prod. 1994 przebieg 104266 km, hak, auto sprawne technicznie porsche u_ywane ubezpieczone zarejestrowane. a te które prezentujemy s_ _ród_em utrzymania portalu. Mo_esz okre_li_ warunki przechowywania lub dost_pu do cookies w Twojej przegl_darce lub konfiguracji us_ugi.

  Sprzeda_ odbywa si_ na podstawie prostych i klarownych procedur, bez zb_dnych formalno_ci, w zgodzie z obowi_zuj_cymi przepisami prawa, zapraszamy siedem dni w tygodniu. Dost_pne w naszych komisach samochody osobowe u_ywane to szansa na zakup bezpiecznego i bogato wyposa_onego auta, w przyst_pnej cenie. Dost_pne w naszej propozycji samochody u_ywane (sprzeda_ - Warszawa i ca_y area samochody toyota avensis u_ywane - st_d zg_asza si_ najwi_ksza liczba kierowców) oferowane s_ na dogodnych warunkach finansowania.
 • From: Janicountry flag
  Total Posts: 1
  Mon, 28 Aug 2017 16:41:09 +0800
  Kodiaq Family

  Historia istnienia marki si_ga roku 1859, kiedy to w Pil_nie za_o_one zosta_y zak_ady _kody, które w 1869 roku przej_te zosta_y przez Emila _kod_ od hrabiego Arnosta Waldsteina Pocz_tkowo zajmowano si_ przemys_em metalowym, a nast_pnie zbrojeniowym. Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0 samochody homologacja n1% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie octavia iii laurin klement modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera bohemia motors praca lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  W przypadku zwrotu auta: brak k_opotów z odsprzeda__ (gwarantowana warto__ odkupu samochodu); mo_liwo__ zmiany na nowe (w ramach kolejnej umowy leasingowej); szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI; zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety skoda rapid osi_gi minut; mo_liwo__ skorzystania z Pakietu dla Biznesu.

  _KODA Kredyt Niskich Rat i _KODA Leasing Niskich Rat otrzyma_y. Zadaj nam pytanie, wype_niaj_c poni_szy formularz kontaktowy lub skontaktuj si_ z nami korzystaj_c z numeru infolinii 801 234 234 lub sixty one 6 678 678. Do podró_owania z dzie_mi vw wynajem d_ugoterminowy warto si_ dobrze przygotowa_. Nic dziwnego, _e sylwetka nowej _KODY KODIAQ przyci_ga spojrzenia. Nowy, solidnie skonstruowany SUV z gatunku niezawodnych b_dzie dla Ciebie wiernym towarzyszem codziennych wyzwa_ i wi_kszych, rodzinnych misji.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three lub four lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda rapid 1.2 mpi lpg lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: 3 lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od 0% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3, 4 albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Help made a post; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w ninety minut.

  Nowe systemy zapewniaj_ce bezpiecze_stwo i komfort. Teraz mo_esz mie_ nowe auto p_ac_c bardzo nisk_ miesi_czna rat_, któr_ mo_esz wliczy_ w koszt uzyskania przychodu. Wybierz co_ dla siebie z podobnych, które znale_li_my. Oferta na wszystkie skoda octavia poland modele _KODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia sp_aty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Poznaj _KODA Leasing Niskich Rat i zobacz korzy_ci dla Twojej firmy: wyj_tkowo niska miesi_czna rata; op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, 3 lub 4 lata; 2 mo_liwo_ci zako_czenia kontraktu: zwrot auta do dealera skoda kombi leasing lub wykup pojazdu. Akcesoria _KODY pomog_ Ci w przygotowaniu si_ do wyjazdu. Wyra_am zgod_ na przesy_anie mi przez Grupa OLX Sp. z za pomoc_ _rodków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urz_dze_ ko_cowych informacji handlowych (np.

  Poznaj zalety oferty: niska suma op_at 102% (dla parametrów oferty: three lata, 20% op_aty wst_pnej, 1% warto__ wykupu); op_ata wst_pna ju_ od zero% warto_ci auta; okres leasingu - 2, three, four albo 5 lat; szeroki pakiet ubezpiecze_ komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance kwota leasingu; ubezpieczenie warto_ci fakturowej RTI - zabezpieczaj_ce w przypadku wyst_pienia kradzie_y lub szkody ca_kowitej; wszystkie formalno_ci za_atwiane w salonie z pomoc_ doradcy; decyzja leasingowa w 90 minut.
 • From: alvincountry flag
  Total Posts: 1
  Thu, 18 Feb 2016 19:12:53 +0800
  Hi!
post your comment
site visitors

Welcome to SOLT FIAT

The Family of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity (SOLT) is a congregation of priests, sisters, and lay apostles, including married deacons. All the members share a common spirituality, mission and vision, as they strive to imitate and live the life of Christ. Each vocation finds its identity as source in the Most Holy Trinity, and in their distinctiveness, they complement one another in the Charism which is the Ecclesial Teams.

Fr. James H. Flanagan, an Irish-American, is the founder of SOLT. His inner desire to follow Christ more intimately after the example of the Blessed Virgin Mary in relationship with the Trinity impelled him to do so.

After his ordination to priesthood on January 10, 1952, he sought permission from Cardinal Richard Cushing of the Archdiocese of Boston, Masachusetts. He was advised to work first in the pastoral ministry of the Archdiocese where he begun to know and have regular meetings with a group of parishioners searching for a deeper spirituality. Then, they visited Archbishop Edwin Byrne of Santa Fe, New Mexico who assigned them to work in the Indian reservation in Pena Blanca, New Mexico. Fr. Flanagan was requested from the Archdiocese of Boston to assume the spiritual direction of the group. On December 8, 1957, was assigned to work in the Immaculate Heart of Mary Parish at Holman, New Mexico, in the Mora Valley with Fr. John McHugh.

On July 16, 1958, Archbishop Byrne established the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity as a Pious Society in his Archdiocese and guided the Society's progress until his death in 1982. In 1984, upon the invitation of the Most Rev. Charles Helmsing, the Society moved to Kansas City wherein various specialized ministries in other parts of the United States began to open up. Then the Society also began to expand and serve in different parts of the world, i.e., Central America, like Belize, Guatemala and Haiti, the Caribbean and England. At present, the society also serves in Russia, Italy and other Spanish-speaking countries.  

In February 3. 1975, Fr. Thomas Gier, SOLT arrived in the Philippines to start the SOLT mission in the country upon the invitation of the late Bishop Teotimo Pacis of the Diocese of Legazpi. The man who was to become the first SOLT missionary in the Philippine with his lay companions, was given the Cagraray Island, the cradle of the SOLT mission in Asia.

PRAYER FOR THE PRIESTS

Lord Jesus, in Saint John Mary Vianney you have deigned to give the Church a living image of yourself and a personification of your pastoral charity.priests Help us during this Year for Priests to live good lives by being close to him and his example. Grant that we may learn from the saintly Curé of Ars how to rest contentedly before the Holy Eucharist; to know that only your Word enlightens us each day; to know how tender is the love with which you welcome repentant sinners; how consoling is the confident abandonment to the care of the Holy and Immaculate Mother; how necessary is the ever-vigilant battle against Evil.

Grant, O Lord Jesus, that from the example of the holy Curé our young men may once again realise how necessary, humble and glorious is the priestly ministry which you wish to entrust to those who open themselves to your call. Grant also to our communities - as once your did at Ars -those wonders of grace which you bring about when a priest knows to "make his parish a place of love".

Grant that our Christian families may find their home to be within the Church - where your ministers may always be found - and that they may enrich the domestic hearth with the beauty of the Church.

Grant that the Charity of our pastors may enliven and enkindle the Charity of all the faithful, so that every vocation and every charism, given by your Holy Spirit, may be welcomed and honoured. But above all, O Lord Jesus, bestow upon us the ardour and truth of the heart that we may come before your Heavenly Father, making our own the same words that St. John Mary Vianney prayed to Him:

I love You, O my God and my sole desire is to love You until the last breath of my life.

I love You, O infinitely lovable God and I prefer to die loving You than live one instant without loving You.

I love You, O my God, and I do not desire anything but heaven so as to have the joy of loving You perfectly.

I love You, O my God, and I fear hell, because there will not be the sweet consolation of loving You.

O my God, if my tongue cannot say in every moment that I love You, I want my heart to say it in every beat.

Allow me the grace to suffer loving You, to love you suffering and one day to die loving You and feeling that I love You.

And as I approach my end, I beg you to increase and perfect my love of You.

AMEN.

Message of Fr Peter Marsalek, SOLT General Priest Servant

Message of Fr Peter Marsalek, SOLT General Priest ServantEvery authentic religious community that is formed is given a particular gift or animating spirit from the Holy Spirit which characterizes the specific nature of the community.  As many religious communities experience, it is not always easy to encompass the entirety of this animating characteristic with words.  This past summer, at the SOLT General Chapter, we revisited the  verbal expression of our charism and concluded with the following: Disciples of Jesus through Mary  living in Marian-Trinitarian communion serving on ecclesial family teams in areas of deepest apostolic need.

The charism statement may seem rather complex, but essentially, it underlines three important aspects of SOLT: 1. The Marian-Trinitarian spirituality; 2. The team aspect of ministry; and 3. The missionary dimension.  While it would be difficult in an introductory article to elaborate in depth on all three elements, I would like to address the most mysterious, namely, the Marian-Trinitarian dimension of the SOLT charism.


Written six years after the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity was founded, the Vatican II document Lumen Gentium (Dogmatic Constitution on the Church, Nov.21, 1964), made explicit reference to our Blessed Mother in her relationships with the persons of the Trinity: she is the beloved daughter of the Father, the mother of the Son, and the tabernacle of the Holy Spirit.  (LG 53) Furthermore, Lumen Gentium reaffirmed that Mary "shines forth to the whole community of the elect as the model of virtues." (LG 65)  In SOLT, one of our primary objectives and missions is to strive to imitate and manifest this Trinitarian life of Mary.


Each of us is called to live as a son or daughter of the Father.  Mary saw her life from the perspective of the Father's eternal plan for her life and from the perspective of a loving Father in whom she could trust and rely upon for guidance.   In return, Mary understood clearly that her life was to manifest her Father's goodness.   Every child represents their parents by their behavior and Mary's life is a clear reflection of the goodness of her heavenly Father.  Striving to imitate Mary's example, we too should recall that God the Father has a special plan for our lives and we can trust that He will lead and guide us in that plan.  Like Mary, our words and actions should manifest that we too are the beloved children of God!


When considering Mary as the mother of the Son, it may at first glance appear to be something impossible to imitate since being a mother to a particular person is a unique role.  However, when we consider the words of Jesus, "whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother" (Mt 12:50), it is a reminder to us that Mary is the mother of Jesus not only by blood, but also by virtue of imitating Him perfectly in following the will of God.  Mary is the perfect disciple of Jesus and she provides for us an exemplar.  Mary journeyed with her divine Son throughout His life, all the way to the foot of the Cross, and conformed herself to the image of her Son.  As Jesus is the eternal Son of the Father, and the perfect image of the Father, Mary's conformity to Christ renders her too as an image of the Father and manifests her as the beloved daughter of the Father.  We too are called to be conformed to Christ so that by resembling Jesus, we manifest that we are the adopted children of our Father in heaven.

The task of being totally conformed to Christ in order too manifest ourselves as children of the Father, is something which requires supernatural assistance.  Mary is referred to as the "temple of the Holy Spirit" because of the intimacy of her relationship with the Holy Spirit.  The Holy Spirit overshadows Mary and makes Jesus Christ present within her.  In an obvious way, the Annunciation communicates this truth, but even throughout the rest of Mary's life,  the Holy Spirit continued to animate and strengthen her in her pilgrimage of faith so that she would be conformed to Christ in her thoughts, words and actions.  It is the Holy Spirit, acting with Mary's continual fiat, that enables her to engender Christ, be conformed to Him, and manifest that she is the beloved daughter of the Father.  As disciples of Jesus through Mary, we are called to live in this intimate relationship with the Holy Spirit so that Christ may be engendered within us, and that we would be manifested as the adopted children of God the Father through our words and actions.

Within the entire SOLT family and on each of our teams at our various missions, we are called to manifest this Trinitarian life of our Blessed Mother in our relationships with one another and the people we serve.  We pray that through our Blessed Mother's intercession, we would be given the strength to follow the path of discipleship that she lived.  May each of our lives manifest that we are the beloved sons and daughters of the Father, model disciples of Jesus Christ, and temples of the Holy Spirit.  

God bless you,

Fr. Peter Marsalek, SOLT

General Priest Servant
September 2013

The Logic of God, Service

The Logic of God, Service"For man authority often means possession, power, dominion, success. For God, however, authority means service, humility, love. It means entering into the logic of Jesus Christ Who leans down to wash the feet of His disciples, Who seeks man's authentic good, Who heals wounds, Who is capable of a love so great as to give His life, because He is Love. ... Let us trustingly invoke Most Holy Mary that she may guide our hearts always to draw from the well of divine mercy, which liberates and heals our human condition, filling it with all grace and benevolence, with the power of love".

Pope Benedict XVI

weekly Homily

Solemnity of Christ the King

Solemnity of Christ the KingThere is so much goodness innate in man. Humanity is sensitive to the pain of Yolanda casualties. Indeed the reign of God is not only on the cross but on the persons who shares the suffering of the crucified Christ. the humanity is symbolized here by the good thief that despite of his own ...read more

Reflection

Christian Unity Requires Individual Conversion

Christian Unity Requires Individual ConversionDear Brothers and Sisters,

In today's Catechesis let us focus our attention on the prayer that Jesus raises to the Father in the “Hour” of his exaltation and glorification (cf. Jn 17:1-26). As the Catechism of the Catholic Church says: “Christian Tradition rightly calls this prayer the ‘priestly' ... [more]

Dean's Corner

CHEDRO V

The seminary was among the 20 HEIs that responded to the call of CHEDRO V for a consultative conference on October 28, 2011 at the Madrigal Amphitheater of the Ateneo de Naga University. Dr. Aida Osea, dean of studies, represented the seminary and pledged commitment to quality education, on behalf o ... [more]

December Birthdays


 • Paloms
  Paloms  December - 01

 • Rald
  Rald  December - 03

 • Hans
  Hans  December - 07

 • On Theology Studies
  On Theology Studies  December - 10

 • Fr. Rally
  Fr. Rally  December - 11

 • Sr. Ma. Fe
  Sr. Ma. Fe  December - 11

 • Fr. Henry
  Fr. Henry  December - 12

 • Wako
  Wako  December - 12

 • Dra. Aida
  Dra. Aida  December - 16

 • Pay Roger
  Pay Roger  December - 16

 • Feds
  Feds  December - 19

 • Bro. Wawee  December - 19

 • Maam Millet
  Maam Millet  December - 01

 • Fr. Jerlie
  Fr. Jerlie  December - 24

 • Fr. Peter Giao
  Fr. Peter Giao  December - 25

 • Sir Diggs
  Sir Diggs  December - 29